برگزاری سمینار علمی به مناسبت سالگرد تاسیس صفویه و تشکیل دولت ملی در ایران

۱۰ اسفند, ۱۳۹۳
برگزاری سمینار علمی به مناسبت سالگرد تاسیس صفویه و تشکیل دولت ملی در ایران

حضور کارشناسان و صاحب نظرانی از حوزه تاریخ و هویت و آذربایجان در سازمان اسناد ملی (ساختمان گنجینه اسناد ملی) در مورخه چهارشنبه 13 اسفند برگزار خواهد شد.

به گزارش آذریها به نقل از «موسسه تاریخ و فرهنگ دیارکهن» که این شنست به همت آن برگزار می شود، موضوعات سخنرانی این سمینار به ترتیب زیر است:

 

علی اکبر صفی پور: جایگاه و اهمیت صفویه در تاریخ ایران

غلامرضا عزیزی: منبع شناسی تاریخ صفویه و تشیع در آرشیو ملی

مجتبی سلطانی احمدی: الگوهای تغییر مذهب در ایران دوره صفوی

سالار سیف الدینی: صفویه و هویت ایرانی

رحیم نیکبخت: سفینه تبریز  و رسمیت تشیع در ایران

 

 

The Safavids And Iran’s Political Revival: Shiism As The Official Religion And The Establishment Of The Nation- State In Iran

Organizations

 National Archives Organization of Iran, History & Culture Institute of  Diyare – Kohan

Papers

 

  Aliakbar Safipour:  The Importance of the Safavids in the History of Iran

 

          Gholamreza Azizi: The Bibliography of the History of the Safavids and Shiism in the National Archives

 

          Mojtaba Soltani Ahmadi:  The Patterns of the Transformation of religion in the Safavids’ iran

 

         Salar  Seyfodini:  The Safavids and Iranian Identity

 

         Rahim Nikbakht:  Safineye- Tabriz and Shiism as the Official Religion in Iran