ظاهرالدین ابراهیم اف
سرکوب حقوق تالش‌ها و حاکمیت طایفه‌ای بر باکو

سرکوب حقوق تالش‌ها و حاکمیت طایفه‌ای بر باکو

ظاهرالدین ابراهیم اف، از فعالان تالش جمهوری آذربایجان که در مهاجرت اجباری در روسیه زندگی می کند، گفت اگر حقوق تالشان در جمهوری آذربایجان رعایت می شد، یک طایفه نمی توانست حاکمیت در این کشور را غصب کند.

ظاهرالدین ابراهیم اف در گفتگو با او.تی.وی.، تلویزیون تالشستان آزاد گفت: « اگر خودمختاری تالش در جمهوری آذربایجان حفظ می شد، یک طایفه نمی توانست حاکمیت را اشغال کند و حیدر علی اف نیز این واقعیت را می دانست و امکان نداد که خودمختاری تالش در جمهوری آذربایجان تداوم یابد.»

این فعال تالش گفت : « در فوریه سال 1992 در زمان حاکمیت جبهه خلق در جمهوری آذربایجان، حیدر علی اف که حاکم نخجوان شده بود، به مسکو سفر کرد. در آن زمان نخجوان هیچ ارتباطی با جمهوری آذربایجان نداشت و حیدر علی اف نیز به جمهوری آذربایجان نمی آمد و حتی نماینده اش هم در نشست های مجلس جمهوری آذربایجان حضور نمی یافت. در آن زمان، حیدر علی اف به مسکو رفت و در مسکو با پریماکف، رییس وقت سازمان اطلاعات خارجی روسیه دیدار کرد. حیدر علی اف با پریماکف رابطه خیلی نزدیکی داشت. اینکه حیدر علی اف در آن سفر ، با چه کسانی دیدار کرده و چه موضوعاتی گفتگو شده است، هنوز مخفی مانده است و شاید یکصد سال دیگر هم مخفی بماند. اما، وقایع بعدی نشان داد که حیدر علی اف در آن سفر در مسکو با مقامات اطلاعاتی و امنیتی روسیه به چه توافقاتی دست یافته است. در آن سفر، مقامات مسکو به حیدر علی اف گفتند که ما تو را مجددا به حاکمیت در جمهوری آذربایجان می رسانیم و تو نیز باید شرایط ما را اجرا کنی. در عمل، روسیه بود که حیدر علی اف را در سال 1993 به حاکمیت در باکو رساند. اگر روسیه نبود، هیچ کس نمی توانست حکومت ائلچی بیگ را براندازد.  پس از سفر حیدر علی اف به مسکو بود که در مساله تالشان جمهوری آذربایجان نیز تحولات مهمی روی داد و موانع پیش روی تالش مانند یخ شروع به آب شدن کرد. هدایت عروج اف، مشاور رییس جمهوری در امور اقوام آمد در لنکران با ما به عنوان فعالان تالش دیدار کرد. من در آن زمان رییس جمعیت “آوستا” بودم. در آن زمان، هدایت عروج اف، صحبت های مربوط به اقوام را خیلی مثبت تلقی می کرد. سپس، همایش مرکز فرهنگی تالش را در تالاری که دولت در اختیارشان گذاشت، برگزار کردند و برای مرکز فرهنگی تالش ، رییس جدید انتخاب کردند. در آن زمان ما فکرش را هم نمی کردیم که چند ماه بعد، حیدر علی اف کودتا خواهد کرد. در آن زمان، حتی حزب تالش را هم به ثبت رساندند. قبل از آن، حتی اجازه نمی دادند که از حزب تالش نام برده شود. اما، براثر سفر حیدر علی اف به مسکو ، مقرر کردند که حزب تالش به ثبت برسد و فقط نامش تغییر داده شود و انتخاب نام “حزب برابری اقوام آذربایجان” بجای نام “حزب تالش” نیز به نفع ما تمام شد. زیرا، نمایندگان سایر اقوام نیز به حزب ما پیوستند. بطوری که در مدتی کوتاه این حزب توانست هفت هزار نفر عضو جدید جذب کند. پس از براندازی ائلچی بیگ و در اوایل به حکومت رسیدن حیدر علی اف نیز مساله تالش به سرعت در حال رشد بود. در مرکز شهر لنکران به حزب تالش یعنی حزب برابری اقوام آذربایجان مقر داده شد. در 21 ژوئن 1993 جمهوری خودمختار تالش بدون هیچ مقاومتی تاسیس شد.  حتی در شبکه آ.ان.اس. هم خبررسانی واقعی و بدون غرض ورزی انجام شد. همه هم تاکید می کردند که حیدر علی اف از تاسیس جمهوری خودمختار تالش – مغان راضی است. بطوری که هنوز هم مخالفان رژیم علی اف ادعا می کنند که تاسیس جمهوری خودمختار تالش – مغان طرح حیدر علی اف بود. از همه اینها اینطور نتیجه گیری می شود که روسیه از حیدر علی اف خواسته بود که به تالش ها خودمختاری بدهد و او نیز این تعهد را پذیرفته بود. اما، پس از تحکیم حاکمیت خود و به منظور طایفه ای کردن حاکمیت علی اف ها بر جمهوری آذربایجان ، این تعهد را زیر پا گذاشت و به جمهوری خودمختار تالش – مغان حمله کرد. شرط دوم روسیه نیز این بود که در جمهوری آذربایجان دو پایگاه نظامی داشته باشد و حیدر علی اف این شرط را هم پذیرفته بود. اما، پس از تحکیم حاکمیتش این تعهداتش را زیر پا گذاشت. اینکه گفته می شود حیدر علی اف از ابتدا با جمهوری خودمختار تالش مخالف بود، دروغ است. حیدر علی اف بعدها برای دائمی کردن حاکمیت طایفه ای خود با خودمختاری تالش مخالفت کرد. حال آنکه فکر خودمختاری تالش از قبل نیز وجود داشت. »

ظاهرالدین ابراهیم اف گفت: « البته، در به قدرت رسیدن ائلچی بیگ در جمهوری آذربایجان نیز دست روسیه و بوریس یلتسین، رییس جمهوری وقت روسیه در کار بود و اگر او حمایت نمی کرد، ائلچی بیگ نمی توانست در جمهوری آذربایجان به قدرت برسد. ائلچی بیگ نخستین سفرش را هم به روسیه انجام داد. اما، پس از بازگشت به کشور شروع کرد به تبلیغ پان ترکیسم و جمهوری آذربایجان را در حد یکی از استان های ترکیه تلقی کرد. روسیه نیز با مشاهده این رویکرد ائلچی بیگ، مجددا حیدر علی اف را به عنوان عامل خود به حاکمیت جمهوری آذربایجان رساند با این شرط که به تالش ها خودمختاری بدهد تا پان ترکیسم در جمهوری آذربایجان طغیان نکند. زیرا، هدف اصلی پان ترکیسم، نابود کردن روسیه و ایران است. چرا که پان ترکیسم، طرح یکصد و پنجاه ساله فراماسون های آنگلوساکسونی است. پان ترکیسم و وهابیسم طرح هایی هستند که از منبع مشترکی نشأت گرفته اند. هدف این دو جریان، استفاده از مردمان این منطقه به عنوان عامل برای نابود کردن این دو دولت قدرتمند منطقه است تا پس از آن، خودشان به فرمانروایی کل دنیا برسند. اما، تالشان یکی از نیروهای اصلی هستند که مانع موفقیت این طرح فاشیستی پان ترکیسم هستند. در واقع، تاریخ این ماموریت را به عهده تالشان گذاشته است که در جمهوری آذربایجان در مقابل پان ترکیسم مقاومت کند. متاسفانه جمهوری آذربایجان به حیاط خلوت پان ترکیسم تبدیل شده است و اکنون تنها نیروی مقاومت کننده در مقابل پان ترکیسم در جمهوری آذربایجان همین قوم تالش است. به همین علت، هم حاکمیت و هم مخالفت در جمهوری آذربایجان کمر به نابودی کامل قوم تالش بسته اند تا طرح جهانی ماسون های آنگلوساکسونی اجرا شود.»

https://www.youtube.com/watch?v=k6yLz-zxaoI