برگزار شد
نکوداشت علی اکرم همت‌اف در دانشگاه تهران

۱۸ دی, ۱۴۰۱
نکوداشت علی اکرم همت‌اف در دانشگاه تهران

دانشگاه تهران میزبان مراسمی بود که به علی اکرم همت اف، رئیس جمهوری خودمختار تالش-مغان اختصاص داشت. این جمهوری خودمختار توسط تالش ها به عنوان بخشی از جمهوری آذربایجان ایجاد شد و چند ماه به طول انجامید. جمهوری خودمختار تالش-مغان توسط رژیم باکو منحل شد. زبیل محرم اف مهمان افتخاری، رئیس سرویس اطلاع رسانی جنبش ملی تالش در این مراسم سخنرانی کرد.