دستور وزیر کشور برای بازگرداندن تندیس فردوسی به سلماس (شاپور)

۵ اسفند, ۱۳۹۳
دستور وزیر کشور برای بازگرداندن تندیس فردوسی به سلماس (شاپور)

وزارت کشور ضمن نامه ای به استاندار آذربایجان غربی خواستار اعاده نام میدان فردوسی و نصب مجدد تندیس وی در سلماس/ شاپور شدند. به گزارش «آذریها» وزارت کشور و معاون سیاسی وی در این نامه از استاندار خواسته اند تا در اسرع وقت تندیس فردوسی را به محل پیشین خود بازگردانند و محل  مناسب دیگری را به عنوان میدان انقلاب شناسایی و تعیین نمایند.

محمدرضا رحمانی فضلی طی این نامه از استاندار خواسته است تا در«اسرع وقت» دستور پیگیری نصب مجدد تندیس فردوسی را  در شهر سلماس/ شاپور اجرایی کند.
این نامه در 4 اسفند به استاندار آذربایجان غربی ابلاغ شد. انتظار می رود تندیس فردوسی در روزهای آتی و طی مراسمی ویژه به جایگاه قبلی خود در میدان فردوسی سلماس/ شاپور بازگردانده شود.