ایلبر اورتایلی: تاثیر فرهنگ و تاریخ ایران در فرهنگ ترکیه استنثنایی و انکارناپذیر است

۳ اسفند, ۱۳۹۳
ایلبر اورتایلی: تاثیر فرهنگ و تاریخ ایران در فرهنگ ترکیه استنثنایی و انکارناپذیر است

ایلبر اروتایلی مورخ و ترک شناس طی یک سخنرانی در دانشگاه ازمیر ترکیه به تبیین جایگاه فرهنگ ایران در ترکیه و ارتباط تمدن ایران و فرهنگ ترکی پرداخت. به گزارش آذریها وی که سوال یک دانشجوی ایرانی را به زبان فارسی پاسخ می داد، گفت:
« تاریخ ایران در دنیا جایی مستنثی دارد. فرهنگ ترکی و زبان ترکی نسبت به فرهنگ ایرانی یک فرهنگ روستایی است. ایران استاد ما است و حقیقتا ترکان در خدمت به فرهنگ ایرانی جای استثنایی دارند. برای ما ترکان، فرهنگ و تمدن ایران مرتبه یونان برای اروپا را دارد».

 

برای مشاهده فیلم و سخنرانی کامل پروفسور اورتایلی کلیک کنید

برای دیدن فیلم های بیشتر از ایلبر اورتایلی کلیک کنید