بازوبند پهلوانی در دستان پهلوان پرویز هادی

۲۹ بهمن, ۱۳۹۳
بازوبند پهلوانی در دستان پهلوان پرویز هادی

 به پهلوان اول ایران
سنتی دیرپا و کهن است که پیش از انقلاب توسط پادشاه و پس از انقلاب توسط رئیس جمهور اعطاء می شد. پیشینه این سنت دستکم به دوره زندیه می رسد.
پرویز هادی پهلوان تبریزی است که مدال آور میدان های جهانی است. وی در سال 1391 پیشنهاد جمهوری باکو را رد کرده و گفت یک وجب از خاک میهنم را با میلیون‌ها دلار عوض نمی‌کنم و عاشق وطنم هستم، تا وطنخواهی خود را ثابت کرده باشد.