دومینوی ایران زدایی پس از ارومیه به سنندج رسید

۱۲ شهریور, ۱۳۹۴
دومینوی ایران زدایی پس از ارومیه به سنندج رسید

غیر اصیل به نام های اصیل کُردی تغییر خواهند کرد. پیش از این نیز نام برخی از اماکن در شهر ارومیه با اهداف قوم گرایانه تغییر یافته بود. هم چنین استانداری آذربایجان غربی سیاهه ای بلند از نام-جای ها با معادل جدید تُرکی آنها تهیه کرده و برای وزارت کشور ارسال کرده بود که با مخالفت روبرو شد.

طی چند ماه گذشته مقامات و مسئولین شهری و استانی در استان کردستان عملکرد یا اظهارات غیر مسئولانه و خودسرانه ای را در راستای تهییج احساسات عشیره ای انجام داده اند. از آن جمله می توان به اظهارات بلامحل مدیرکل آموزش و پرورش این استان در ماه گذشته اشاره داشت. همچنین سال گذشته در شهرستان سقز از نام های «عمر» و «ابوبکر» برای نامگذازی چند خیابان استفاده شده بود.

گفتنی است کاربرد نام های محلی به خودی خود خالی از ایراد است اما هنگامی که این اقدام به صورت غیر طبیعی، فله ای و با هدف رقابت با هویت ملی کشور باشد، قابل تایید نیست. کارشناسان معتقدند که عمده نام های شهری و جغرافیایی یک کشور باید به گونه ای باشد که تمایز عمده ناحیه گرایانه را ذهن شهروندان تداعی نکند. از سوی دیگر در صورت تحقق یافتن اظهارات عضو شورای شهر سنندج این امر به رقابت های ناحیه ای دامن زده و دومینویی از این الگو بر اساس این رقابت ها آغاز خواهد شد.

اگر چنین اقداماتی تداوم یابد اهداف جریانهای تروریستی و قوم گرا که در خصومت با کشور قرار دارند، دقیقا به دست خودی ها، لباس واقعیت به تن خواهد کرد.