فرماندار سلماس:تندیس بهتری از فردوسی در سلماس نصب خواهد شد/هرگز نام فردوسی را حدف نکرده ایم

۲۴ بهمن, ۱۳۹۳
فرماندار سلماس:تندیس بهتری از فردوسی در سلماس نصب خواهد شد/هرگز نام فردوسی را حدف نکرده ایم

 و قدیمی ترین خیابان این شهر تاریخی است که در تقاطع خیابان “امام” قرار دارد.
وی در خصوص برداشتن تندیس فردوسی عنوان کرد که این تندیس 30 سال پیش ساخته شده بود و در ذیل آن تندیس چند شاعر دیگر مانند سعدی،حافظ و مولانا قرار داشت.

این تندیس که مستهلک شده و در شان فردوسی نبوده و حتی مورد پسند مردم شهر نیز نبود و قرار است در آینده تندیسی بهتر از این شاعر نامی به همراه تندیسی مستقل از سایر شاعران ایران مانند حافظ،سعدی و مولانا در سطح شهر نصب گردد.
حاج علیلو تصریح کرد که باید تندیسی مستقل از بقیه شاعران بزرگ ایرانی ساخته شود نه اینکه تندیس این شاعران در سایه فردوسی باقی بمانند.
وی افزود ماجری برداشته شدن تندیس قبلی تحت تاثیر جنجالهای رسانه ای و تحریف رسانه های مغرض و قوم گرا واقع شده بود و اخبار درج شده در این خصوص صحت ندارد.

گفتنی است کمیسیون امنیت ملی مجلس و هم چنین نمایندگان آذربایجانی در مجلس شورای اسلامی، به شدت پیگیر روشن شدن وضعیت مجمسه فردوسی بودند.