شاهنامه طهماسبی چگونه نوشته شد/ صفویان آذربایجانی مروج شاهنامه

۲۲ بهمن, ۱۳۹۳
شاهنامه طهماسبی چگونه نوشته شد/ صفویان آذربایجانی مروج شاهنامه

هستند اما شاهنامه طهماسبی اثری بزرگ است که 250 اثر مصور را در بر گرفته است.
اما این شاهکار فرهنگی چگونه شکل گرفت؟
هنگامی که شاه اسماعیل برای آزادسازی خراسان و ضمیمه آن به قلرو پادشاهی ایران رفته بود کمال الدین بهزاد را از هرات به تبریز آورد. وی گروهی از بزرگ ترین نقاشان عصر را مامور تهیه شاهنامه ای کرد که قرار بود به مثابه یک میراث و وصیت نامه برای فرزند و شاهزاده او یعنی طهماسب باقی بماند.
با آمدن بهزاد از هرات به تبریز مکتب تبریز نیز به عنوان یک مکتب هنری شکل گرفت.
“شاهنامه” بخشی از ایدئولوژی حکومت صفوی(دولت ملی ایران) را تشکیل می داد و بخش دیگر آن “مذهب حقه شیعه جعفری” بود. صفویان خاستگاه آذربایجانی داشتند و یکبار دیگر توانستند مجد و عظمت ایران را در سایه مذهب شیعه احیا کنند.
شاه عباس کبیر برای گسترس فرهنگ ایرانی شبکه ای از قهوه خانه ها را به وجود آورد و دستور داد تا نقالان شاهنامه در قهوه خانه ها مردم سراسر کشور را با شاهنامه آشنا سازند. از آن دوره بود که اسامی شاهنامه ای در ایران به ویژه آذربایجان رونق زیادی یافت.
در فروردین ۱۳۹۰ برگی از این شاهنامه رکورد فروش آثار هنر اسلامی را شکست و به قیمت ۷٫۴ میلیون پوند در حراجی ساتبیز فروخته شد.