تهران طرفداران خودش را دستگیر کرد!
دستگیری دو تن از رهبران حسینیون در قم

۷ اردیبهشت, ۱۴۰۲
دستگیری دو تن از رهبران حسینیون در قم

به گزارش آذریها، دو تن از رهبران جنبش شیعی حسینیون به نامهای «اورخان محمداف» و حجت الاسلام «توحید ابراهیم بیگلو»، پنج روز پیش در قم دستگیر شدند.
این دو، از چهره های مبارز آذری بودند که در قم به فعالیت های مذهبی و اجتماعی در حمایت از جمهوری اسلامی می پرداختند.
جای سوال است که با وجود نهادهایی مانند شورای عالی امنیت ملی، این افراد چرا دستگیر شده اند و اتهام آنها طبق قانون ایران چیست؟

این اقدام علیه حسینیون در حالی صورت میگیرد که در دو ماه گذشته، صدها تن از فعالان مذهبی و اجتماعی طرفداران ایران نیز در باکو دستگیر شده اند اما در ایران، در کمال شگفتی، به جای اینکه طرفداران رژیم علی اف بازداشت شوند، طرفداران خود ایران بازداشت می شوند!
اکنون بیم ایران می رود که با تداوم این وضع غیرقانونی، این چهره های ایرانگرا به باکو تحویل داده شوند که در این صورت زندگی آنها در خطر خواهد بود. این فعل و انفعالات، قطعا نتیجه عوامل نفوذی باکو در ایران است؛ یعنی همانهاییکه در ظاهر به بهانه های مذهبی، ایران را در برابر اقدامات ضدامنیت ملی رژیم علی اف منفعل میکنند و سپس همان فعالان مذهبی اصیلی را که زمانی ادعای حمایت از آنها را داشتند، دستگیر میکنند.
امید است که با روشنگری رسانه ها، محدودیت تحمیل شده به این دو چهره، برداشته شود و آبروی تاریخی مملکت و جمهوری اسلامی نیز در برابر فعالان شیعه جهان حفظ بماند.