جعل خبر خوشحالی مردم شریف خوزستان برای باخت تیم ملی مقابل عراق

۴ بهمن, ۱۳۹۳
جعل خبر خوشحالی مردم شریف خوزستان برای باخت تیم ملی مقابل عراق

آذریها جعلی بودن این خبر به لحاظ نبود هیچ نشانه از تجمع این افراد در «اهواز» و منطبق نبودن تصاویر شبانگاهی با پایان بازی (ظهر آدینه) با مشخصص است. منطقی این بود که عده ای که قصد شادی دارند بلافاصله پس از بازی به خیابانها بیایند نه در شب.
هم چنین وب سایت پراکن آزار نیوز که از ترکیه به روز می شود تصاویر برخی از تروریست های وهابی را در ورزشگاه و به هنگام بازی ایران- امارات به نمایش گذاشته که پرچم جعلی الاحواز ملهم از پرچم صدام حسین را در دست دارند!! البته نزدیکی پان ترکها با وهابی ها امری آشکار است که بر کسی پوشیده نیست.
ولی سوال اینجا است در حالی که حکومت بغداد توسط ایران اداره و کابینه آن با مشاوره ایران چیده می شود، و دیگری تقابل سابق بین ایران و عراق (صدام حسین) وجود ندارد، این عده با انتشار چنین اخباری چه هدفی دارند؟
مردم شریف خوزستان به ویژه عرب زبان های این منطقه هزاران شهید در برابر رژیم بعثی تقدیم کشور کردند. شایان ذکر است که عرب زبان های ایران برخی از انها در استان فارسی و اغلب در استان خوزستان زندگی می کنند اغلب شیعه بوده و نسبتی با وهابیت ندارند. هر چند عربستان ، قطر و امارات سعی دارند سلفی گری را در این منطقه تقویت کنند. همانطور که جریانهای پانترک حمایت به عمل می آورند.
اما چنین اخباری که به طرزی ناشیانه جعل و تحریف می شوند، فاقد قابیلت اثرگذاری هستند.