قهرمان آذری زیبایی اندام درگذشت

۴ شهریور, ۱۳۹۴
قهرمان آذری زیبایی اندام درگذشت

 چندین ماه مانع غذا خوردن و نوشیدن آب شده بود. وی در این مدت از طریق سرم تغذیه می کرد و به شدت با کاهش وزن روبرو شده بود.
بیت الله عباسپور یکی از افتخارات ورزشی ایران در صحنه بین المللی بود. فدراسیون بدنسازی استان البرز و همچنین وزیر ورزش و جوانان در دوران بیماری با وی در تماس بودند. همچنین حسن فریدون از دولتمردان کشور و برادر رئیس جمهوری در مراسم های مختلف مربوط به بیت الله شرکت کرده و در بیمارستان نیز از او عیادت نموده بود. فریدون تاکید کرده بود که دولت کلیه هزینه های درمانی بیت الله را تقبیل خواهد کرد.