برگزاری نشست قوم گرایانه در تهران؛ به بهانه درگذشت جواد هیات

۲۸ مرداد, ۱۳۹۴
برگزاری نشست قوم گرایانه در تهران؛ به بهانه درگذشت جواد هیات

 تولید جواد هیات در تهران برگزار گردد. این نشست به بهانه وابستگی هیات به صنف پزشکی تلاش دارد از امکانات عمومی نیز استفاده نماید. در نشست قبلی عده ای مرتجعین قومگرا به سخنرانی پرداخته بودند.
گفتنی است جواد هیات از بنیانگذاران قوم گرایی آذری در فاز «فرهنگی» است و به همین دلیل از اظهار نظر سیاسی اجتناب می کرد. او همینطور به علت جایگاه خانوادگی تا اندازه ای از حاشیه امن برخوردار بود. وی در سالهای اوج انقلاب ریاست بیمارستان شهربانی تهران را بر عهده داشت. دکتر هیات در ده سال اخیر به عنوان لابی و حامی معنوی جریان قوم گرا عمل کرده و بسیاری از وابستگان فکری این جریان با سفارش وی در دانشگاههای ترکیه و باکو از تخفیفات ویژه برخوردار می شدند. برادرزاده هیات از همکاران بخش فارسی TRT بوده و علاوه بر آن برخی صفحات قوم گرا را در شبکه های اجتماعی مدیریت می کند.
حامیان «هیات» با افسانه پردازی در خصوص وی مانند اولین جراب قلب، اولین جراح کلیه، اولین جراح مغز و اولین … سعی در چهره پردازی توام با اغراق در خصوص ویژگی های او را دارند. این حامیان اکنون سعی دارند با پوشش قراردادن صنف پزشکی برنامه هایی را پیش بینی کنند که در اصل وحدت و یکپارچگی کشور را نشانه گرفته است. هنوز خبری از تحرک مسئولین در این خصوص نیست.

 

جلسه طیفی از قوم گرایان افراطی با هیات،با حضور افرادی چون فرزاد صمدلی،اکبر آزاد، سعید موغانلی، حسن راشدی

 

 

 

جواد هیات و نظمی افشار

 

 

 

به همراه رئیس جمهور باکو

عیسی قنبراُف دبیرکل حزب ضد ایرانی مساوات بر مزار هیات