تحریف مصاحبه عثمان اوجالان با مجله چشم انداز از سوی عوامل بیگانه گرا

۱۳ مرداد, ۱۳۹۴
تحریف مصاحبه عثمان اوجالان با مجله چشم انداز از سوی عوامل بیگانه گرا

 گذشته به انتشار اخبار تحریک آمیز و دروغین پرداختند.
به گزارش وب سایت خبری- تحلیلی «آذریها» سایت های آرازنوز و اویناشجی سسی (که هر دو از طرف یک تیم واحد در ترکیه اداره می شوند) با انتشار اخباری کذب در خصوص مصاحبه اخیر استاد احسان هوشمند با عثمان اوجالان با  نقل قول برشی ناقص از اظهارات اوجالان،در خصوص حضورش در ایران … وانمود نمودند که کل سیر مصاحبه ناظر به تشریح کیفیت حمایت ایران از پ.ک.ک می باشد. این در حالی است که عثمان اوجالان در سراسر مصاحبه صراحتا اظهار می دارد که پژاک (شاخه ایرانی پ.ک.ک) به ابتکار عمل شخص وی تاسیس شد و ایران در مواقع بحرانی دوست خوبی برای پ.ک.ک نبوده است.
وب سایت آذریها اعلام می دارد که دروغ پردازی ها و افسانه سرایی های نازلی از این دست که پس از خواندن متن کامل مصاحبه بر هر عقل سلیمی روشن می شود، آخرین تلاش های عده ای از آذربایجانی نماهایی است که قصد دارند از برخی احزاب و بنیادهای ملی گرا ترک وجوه و حمایت های مالی (در برابر القای حمایت ایران از پ.ک.ک) کسب کنند.
برخی اعضای اداره کننده این سایتها در گذشته تحت حمایت جریانهای افراطی به قبرس ترک نیز اعزام شده اند اما از طرف مقامات دولتی ترکیه جدی گرفته نمی شوند.