سخنرانی دکتر احمد کارا مُصطفا، در دانشگاه مریلند+فیلم
زبان فارسی در آناتولی قرنِ هفتم؛عصر سلجوقی

۲۲ آذر, ۱۴۰۲
زبان فارسی در آناتولی قرنِ هفتم؛عصر سلجوقی

پروفسور احمد کارامصطفی استاد تُرک تاریخ در دانشگاه مریلند پیرامون سلسله سلجوقیان و تشریفات درباری و دیوانی آنها توضیحاتی را در این دانشگاه در قالب کنفرانس به پژوهشگران ارائه میدهد. به گفته وی در سده هفتم، فارسی، زبان سیاست و آمورش یا شعر در آناتولی بود. شهرهای بزرگ ترکیه مانند قونیه و آنکارا اجتماعات بزرگ ایرانی داشتند و هرکس می توانست با این زبان به راحتی خرید خود را انجام دهد.