افشای پشت پرده جوک های ضد ترک در شبکه های اجتماعی/ تلاش باند پان ترکیسم برای ترویج جوک های ضدآذربایجانی

۱۱ آذر, ۱۳۹۳
افشای پشت پرده جوک های ضد ترک در شبکه های اجتماعی/ تلاش باند پان ترکیسم برای ترویج جوک های ضدآذربایجانی

آگاه سازی جامعه در قبح جوک های قومی صورت گرفت که خوشبختانه باعث کاهش این جوک ها به ویژه در حوزه آذری گردید.
از سوی دیگر باند نفرت پراکن قومی در آذربایجان طرح این جوکهای را مظهری از ستم می داند و از این رو علاقه ای به برچیده شدن آن ندارد.
به تازگی یکی پیام خصوص- باندی افشا شده در شبکه های اجتماعی از سوی کاربران به اشتراک گذاشته می شود که به همین موضوع بر می گردد. ظاهرا یکی از باندهای نفرت پراکن قومی(پانترک)، که در فضای مجازی علیه آذربایجان و ایران فعالیت می کند، به اعضای خود دستور داده است تا با پروفایل های جعلی منسوب به فارس زبانها به ترویج و توزیع جوک علیه ترکها پرداخته شود.
این موضوع یک بار دیگر نشان می دهد کسانی که خود را “هویت طلب” معرفی می کنند چیزی نیستند جز «نفرت پراکن قومی». آنها خود به انتشار جوک دست می زنند و سپس به بهره برداری از آن می پردازند.
گفتنی است قبل از انتشار روزنامه ایران جمعه و کاریکاتور معروف آن نیز، پیامک هایی در تبریز و سایر شهرها به ویژه در میان فعالان پان ترک رد و بدل می شد که به تهیه و خرید روزنامه ایران جمعه در تایخ موعود تاکید می کرد. این موضوع نیز نشان دهنده، طرحی از پیش تعیین شده برای به آشوب کشاندن شهرهای آذربایجان محسوب می شود.