نمایشنامه سرباز میهن، نوشته حسین محمدزاده صدیق

۲۷ آذر, ۱۴۰۲
نمایشنامه سرباز میهن، نوشته حسین محمدزاده صدیق

خدای ایران بیدار است و آریو برزن سردار ایرانی، کمر همت بسته است که در راه شاهنشاه آریانژاد خود را فدا کند. (موبد موبدان رو به آریوبرزن). فرزندم هراس مدار، اهورامزدا و روان شاهنشاه ایران یاور تو است. راه یکی است آن هم راستی و فرزندان من، شما بازپسین زندگان گوهر پاک آریایی هستید که سرشت و نهاد ایرانی دارید. از برابر خصم گام پس نگذارید.

درام تاریخی سرباز میهن، نمایشنامه ای است به سبک قدیم که توسط «حسین محمدزاده صدیق» در 1352 در دبیرستان منوچهری مشکین شهر اردبیل، برای دانش آموزان و احتمالا اجرای یک تئاتر دانش آموزی در «مشکین‌شهر» تنظیم شده است. این نمایشنامه مملو از مضامین باستانی و تاریخی است و روایتی از سرنوشت آریوبرزن در هنگام حمله اسکندر مقدونی به ایران می باشد.

نمایشنامه سرباز میهن یکی از این فعالیّت‌های حسین محمدزاده صدیق در دوران آموزگاری بود که اکنون نسخه ای از آن در بایگانی وزارت آموزش و پرورش موجود است. مطالعه این نوع اسناد نشان می‌دهد که افراد و فعالان سیاسی بر اساس مصلحت‌های زمانه و منافع خود، می‌توانند تغییر کنند  در هر دوره ای مبلغ امری باشند که به سود آنها است.

اگر نویسنده دیگری از برخی مضامین به کار رفته در این نمایشنامه استفاده می‌کرد، داوری شخصی حسین محمدزاده صدیق (دوزگون) درباره او در دهه هفتاد، هشتاد و نود خورشیدی، همان داوری می‌بود که در مقدمه کتاب «یادمان های ترکی باستان» و «فرضیه زبان آذری و کسروی» در خصوص سایر نویسندگان دیده ایم. البته در تاریخ نمایشنامه نویسی ایران چنین اثری با این غلظت از کاربرد مضامین دین زرتشتی، باستانی و تبلیغ شاهنشاهی سراغ نداریم. موضوع مهم اینجا است که حسین محمدزاده صدیق هیچگاه در خصوص این بخش از فعالیت های اجتماعی خود سخنی گفته و بدتر از آن، مخالفان خود را معمولا با صفت های سلطنت طلب، وابستگان رژیم سابق، باستان‌گرا، پان‌فارسیست و… نواخته است اما همانطور که می بینیم اتفاقا خود بیش از دیگران چنین فعالیت های اجتماعی را دنبال میکرد.