استاد کیکاووس جهانداری به اغماء رفت

۱۶ دی, ۱۳۹۳
استاد کیکاووس جهانداری به اغماء رفت

به ترجمه سفرنامه های اروپایی دوره صفوی و ترجمه آثار مهم آلمان مانند کتاب والتر هینتس به نام “دولت ملی در ایران و ظهور صفویه” ، سفر نامه کمپر و… اشاره کرد.

استاد کیکاووس جهانداری متولد 1302 بوده و دهها اثر از وی منتشر شده است که هر یک چراغی پر فروغ در مسیر پژوهش های تاریخی این کشور به شمار می روند. هما افراسیابی در مجله پیام بهارستان پیرامون زندگی نامه وی می نویسد:

جهانداری‌ در سال 1302 شمسی متولد شد، تحصیلات‌ متوسطهء خود را در تهران به پایان رسانید و در سال 1328 از دانشکدهء ادبیات دانشگاه تهران در رشته زبان‌های خارجی فارغ‌ التحصیل شد. پس از آنکه چند سالی در کتابخانهء دانشکدهء ادبیات به کار پرداخت به‌ کتابخانۀ مجلس سنای سابق منتقل شد. در سال 1339 به دعوت دانشگاه‌ فرانکفورت آلمان شش ماه در آن موسسه به تدریس زبان فارسی‌ همت گماشت. در سال‌های 1334-1345 در سمت معاونت کتابخانه مجلس (سنای سابق) مشغول به کار گردید و پس از آن تا سال‌ 1357 ریاست کتابخانه را عهده‌دار بود. از آن زمان تاکنون نیز با آثار تحقیقی خود مخصوصا با ترجمه های درخشانش از متون آلمانی همواره در خدمت فرهنگ ایران بوده است.

آثار قلمی ایشان اکثرا ترجمه متون ایران‌شناسی و ادبیات آلمانی‌ است. از جمله:

1-هسه،هرمان.گرگ بیابان-تهران:بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1346 و چاپ‌های مکرر توسط نشر اساطیر.
2-کمپفر،انگلبرت.درباره شاهنشاه ایران-تهران:انجمن آثار ملی،1350 و دو چاپ دیگر به نام سفرنامهء کمپفر توسط انتشارات‌ خوارزمی.
3-گوتشمید،آلفرد.تاریخ ایران و ممالک همجوار آن از زمان‌ اسکندر تا انقراض اشکانیان-تهران:بنگاه ترجمه و نشر کتاب 1356 و چاپی دیگر توسط انتشارات ققنوس.
4-هینتس،والتر.تشکیل دولت ملی در ایران:حکومت آق قوینلو و ظهور دولت صفوی-تهران:خوارزمی،1362.
5-نیدرمایر،اسکارفون.زیر آفتاب سوزان ایران-تهران:نشر تاریخ ایران،1363(دو چاپ:اساطیر و نشر تاریخ).
6-بلوشر،ویپرت.سفرنامه بلوشر-تهران:خوارزمی،1363.
7-پولاک،یاکوب ادوارد،سفرنامه پولاک«ایران و ایرانیان»- [تهران‌]:خوارزمی،1368.
8-مارزلف،اولریش.طبقه‌بندی قصه‌های ایرانی-تهران: سروش(انتشارات صدا و سیما)،1371(دو چاپ).
9-هینتس،والتر،شاه اسماعیل دوم صفوی-[تهران‌]:شرکت‌ انتشارات علمی و فرهنگی،1371(دو چاپ).
10-بول،هاینریش.قطار به موقع رسید-تهران:نشر چشمه،1372 (دو چاپ).
11-شوارتس،پاول.جغرافیای تاریخی فارس-[بی‌جا]:انجمن‌ آثار و مفاخر فرهنگی،1372.
12-هانزن،کورت هاینریش.شاهنامه فردوسی؛ساختار و قالب‌ -تهران:نشر و پژوهش فرزان روز،1374.
13-بول،هاینریش.بیلیارد در ساعت نه و نیم-تهران:سروش‌ (انتشارات صدا و سیما)،1377.
14-میکوش،داگوبرت فون.واسموس-بوشهر:مرکز بوشهرشناسی؛قم:موسسه فرهنگی همسایه،1377.
15-افسانه(و سیزده داستان دیگر)/اثر هرمان هسه…[و دیگران‌] ؛-تهران:اساطیر،1378.
16-لوفت،پاول.ایران در عهد شاه عباس دوم‌[برای‌]کتابخانه‌ تخصصی وزارت امور خارجه.-تهران:وزارت امور خارجه، موسسه چاپ و انتشارات،1380.
17-وایت،آن تری.جهان‌های گمشده-تهران:شرکت انتشارات‌ علمی و فرهنگی،1380(چند چاپ).
18-استراوینسکی،ایکور فئودورویچ.زندگی من-تهران؛ خوارزمی،1380.
19-24 مقاله در موضوعات مختلف ایران‌شناسی در نشریات فارسی.
20-گابریل،مارکوپولو در ایران(در دست انتشار).
21-رهربرن،نظام ایالات در دوره صفویه-تهران:بنگاه ترجمه‌ و نشر کتاب.
22-سزگین،تاریخ نگارش‌های عربی؛ج 3:پزشکی،داروسازی، جانورشناسی،دام‌پزشکی.