بازدید روحانی از خانه سالمندان مسیحیان کشور در نخست روز سال نو میلادی

۱۲ دی, ۱۳۹۳
بازدید روحانی از خانه سالمندان مسیحیان کشور در نخست روز سال نو میلادی

گزارش آذری ها به نقل از خبرنگار واحد مرکزی خبر ؛ در این مراسم اسقف ارامنه و شماری از مقامات دینی مسیحیان و آشوریان کشورمان حضور داشتند.
آقای روحانی با اشاره به جایگاه و عظمت شخصیت حضرت عیسی مسیح (ع) و مادر گرامی اش حضرت مریم (س) از دیدگاه قرآن گفت: ما مسلمانان نیز معتقدیم حضرت مسیح (ع) زنده است و روزی به زمین باز خواهد گشت و وجود مبارکش برای بشریت و جهانیان سراسر رحمت است.
در آسایشگاه سالمندان حضرت مریم مقدس (س)‌ در تهران در حال حاضر 21 نفر سالمند مسیحی و آشوری شامل 17 زن و 4 مرد به صورت شبانه روزی نگهداری می شوند و هزینه این آسایشگاه نیز از طریق سازمان بهزیستی و کمک های مردمی تأمین می شود.

حضور رئیس جمهوری و شماری از اعضای کابینه از این آسایشگاه 21 نفره ارامنه نشانگر اهمیتی است که ایران برای اقلیت های دینی کشور قائل است.