حقوقدان و پژوهشگر حوزه اقلیت ها
محمدرضا خوبروی پاک درگذشت

۲۴ اردیبهشت, ۱۴۰۳
محمدرضا خوبروی پاک درگذشت

حقوقدان و نویسنده ایرانی، محمدرضا خوبروی پاک در سوئیس درگذشت. وی وکیل ایرانی بود که در فرانسه و سوئیس اقامت داشت و چندین اثر پژوهشی مهم را در دهه هشتاد و نود خورشیدی تألیف کرده بود. از جمله آثار او می توان به کتابی همچون «اقلیت ها»، «فدرالیسم در جهان سوم»، نقدی بر فدرالیسم» و«حقوق مردم و شهروندی، دگرگونی مفهوم حقوق شهروند» اشاره کرد.

دکتر خوبروی‌پاک متولد 1326 در رشت بود وی در دهه 1340در دانشکده حقوق دانشگاه تهران تحصیل کرده بود و در ایران به حرفه وکالت مشغول بود، پس از مهاجرت به اروپا عضو کمیته اقلیت‌ها در دانشگاه لوزان و مشاور حقوقی در فرانسه بود.