افسانه ای به نام تاسیس دانشگاه تبریز توسط پیشه وری/حکایت تبدیل تابلو دانشسرای تبریز به «دانشگاه تبریز»

۲۵ آذر, ۱۳۹۳
افسانه ای به نام تاسیس دانشگاه تبریز توسط پیشه وری/حکایت تبدیل تابلو دانشسرای تبریز به «دانشگاه تبریز»

بعد از شکست فضاحت بار فرقه دموکرات پیشه وری و توخالی در آمدن شعاریهایی چون مرگ هست بازگشت نیست، بقایای حزب توده و فرقه دموکرات و سپس جریان های واگرای قومی در آذربایجان سعی کردند به چهره سازی و افسانه پروری از غائله پیشه وری بپردازند.
یکی از این افسانه ها ماجرا تاسیس «دانشگاه» توسط فرقه دموکرات در تبریز بود.
تا پیش از آن تبریز دارای یک دانشسرای عالی بود که در دوره رضاشاه تاسیس شده بود و تنها دانشگاه کشور در تهران واقع شده بود.
پیشه وری به کمک فکری و مادی روسها قصد داشت تا زمان تحکیم حکومت خود به یکسری اقدامات عمرانی صوری دست بزند. از آن جمله می توان به آسفالت کردن خیابانها با مصالح دست چندم(که یک سال بیشتر دوام نیاورد) و تاسیس دانشگاه اشاره کرد.
جریان های واگرا امروز ادعا می کنند که تاسیس دانشگاه تبریز (به صورت کنونی در منطقه آبرسانی) یکی از اقدامات پیشه وری بود. البته چنین ادعایی همان قدر که کودکانه است، تنها در ذهن افراد کم سواد و بی اطلاع از وضعیت و تاریخچه تبریز کارگر خواهد افتاد.
پیشه وری در اواخر 1324 کنترل تبریز و چند شهر دیگر را به کمک قوای ارتش سرخ و روس ها به دست گرفت و در آذر 1325 به دستور شوروی ترک مخاصمه کرده و فرار نمود. طبیعی است ساخت و احداث مجموعه بزرگی مانند دانشگاه تبریز در عرض چند ماه با امکانات آن دوره به هیچ روی ممکن نبود. دانشگاه تبریز در سال 1329 با ماموریتی که دولت به دکتر خان بابا بیانی داد تاسیس شد. برخی از زمین داران و بازاریان شهر ملک یا سرمایه خود را در بیرون شهر تبریز  در اختیار دولت قرار دادند تا برای امور دانشگاه از آن استفاده شود و نتیجه نیز تاسیس دانشگاه تبریز شد.
امروزه از دانشگاه مورد ادعای این گروه تنها یک عکس سر در باقی مانده است که در تابلو آن نوشته شده است: «آذربایجان اونیورسیتسی»
این سر در متعلق به دانشسرای عالی تبریز است که ساختمان آن در دوره رضاشاه ساخته شده بود و برای تربیت معلم و… از آن استفاده می شود و هر تبریزی دست کم چند بار از مقابل آن عبور کرده است.
پیشه وری با تغییر تابلو  دانشسرای عالی تبریز به «آذربایجان اونیورسیتسی» دست به احداث دانشگاه زد. در حقیقت تمام کاری که فرقه در این خصوص انجام داد تغییر تابلو بود و لاغیر.

در این دانشگاه صوری که فقط جنبه تبلیغاتی داشت تنها دو رشته (مثلا دانشکده) زبان و ادبیات به ریاست خود پیشه وری و نیز رشته پزشکی به ریاست نصرت الله جهانشاهلو وجود داشت. جهانشاهلو در آن دوره خود دانشجوی پزشکی دانشگاه تهران معادل انترن امروزی بود که تحصیلات خود را نیمه تمام گذاشته و به تبریز رفته بود.
امروزه پان ترکیست ها با استناد به تصویر سردر دانشسرای تبریز با تابلوی مذکور به دروغ ادعای کودکانه را مطرح می کنند که پیش از هر چیز توهین به شعور مخاطب آذربایجانی است نه چیز دیگر.