پرسش سامانه ثبت نام دانشگاه آزاد از ریشه قومی دانشجویان

۱۰ آبان, ۱۳۹۳
پرسش سامانه ثبت نام دانشگاه آزاد از ریشه قومی دانشجویان

متعارف و قوم پرستانه از آنها می خواهد قومیت خود را انتخاب کند.

این مرکزی علمی(!) در فیلد خود “ملت ایران” به گروه های انتزاعی و واهی مانند «عرب،کرد، آذری، ترک، ترکمن، گیلک، بختیاری، بلوچ» تقسیم بندی کرده است.

دانشجویان فرهیخته اغلب از پر کردن این فیلد خودداری کرده و تنها به “ملیت ایرانی” خود اشاره می کنند. از نظر بسیاری از شهروندان هیچ کس حق ندارد به جستجو در خصوص ریشه قومی افراد بپردازد و یا از آن سوال کند. این رویه می تواند پیامدهای منفی به بار آورد.

هم چنین ممکن است برخی از شهروندان کشور تصور کنند که دانشگاه آزاد به سبب تعلق به یک گروه قومی خاص در خصوص آنها تبعیض روا می دارد و یا در معرض پیشداوری هستند.

در جهان امروزی آنچه اهمیت دارد و موجب حق و تکلیف می شود تابعیت،ملیت و شهروندی افراد است نه ریشه قومی. تنها در جوامع عقب مانده و سیستم های ارتجاعی است که از ریشه قومی افراد پرسش می شود.

کاربران شبکه های اجتماعی به شدت به این رویه اعتراض کرده و اغلب نوشته که قومیت آنها به کسی مربوط و نیست و مهم ملیت و ایرانی بودن همه شهروندان با حقوق مساوی است.

اکنون سوال این است که دانشگاه آزاد با چه هدفی به طرح چنین پرسشی پرداخته  و قصد دارد از این داده ها چه استفاده ها و بهره برداری ها نماید؟ در حالی که حتی سازمان ثبت احوال کشور نیز به درستی در سرشماری های خود “هرگز” از زبان و ریشه قومی شهروندان  سوالی طرح نکرده است مقصود دانشگاه آزاد از این اقدام چیست؟