کشته شدن قهرمان کشتی جمهوری باکو در سوریه

۲۹ مهر, ۱۳۹۳
کشته شدن قهرمان کشتی جمهوری باکو در سوریه

 در سوریه و در حالی که در صفوف نیروهای جهادی می جنگید کشته شده است.
باخشالیف قبل از عظیمت به سوریه کارمند و مربی شورای ملی المپیک جمهوری باکو بوده است.
این احتمال وجود دارد که وی به دستور دستگاههای امنیتی این حکومت به سوریه رفته باشد. جمهوری باکو یکی از حامیان سلفی گری در منطقه بوده و از هر گزینه ای که در تضاد با منافع ایران و تشیع باشد استقبال می کند. فعالیت گروههای وهابی و سلفی در این کشور آزاد است این در حالی است که حکومت این کشور با آیین ها و سنت های شیعی که مذهب 90% مردم است به بهانه مبارزه با ارتجاع مقابله می کند.
قبلا نیز یکی از نمایندگان پارلمان این کشور اعلام کرده بود که دولتش داعش را تروریست نمی داند.