تجلیل از خیرین و نیکوکاران آذربایجانی در کتاب های درسی

۱۴ مهر, ۱۳۹۳
تجلیل از خیرین و نیکوکاران آذربایجانی در کتاب های درسی

شادروان غلامرضا مردانی آذری خیر مدرسه ساز تبریزی با ساخت 27 مدرسه و شادروان حسنعلی علی پور خیر مدرسه ساز اردبیلی با ساخت 72 مدرسه جایگاه ویژه ای دارند.
به گزارش وب سایت خبری- تحلیلی آذریها به همین مناسبت است که کتاب درسی مطالعات اجتماعی پایه هشتم سعی کرده است به معرفی این دو خیر وطنخواه پرداخته و گوشه ای از زندگی پر برکت آنان را به نسل جوان گوشزد نماید که تصویری از آن در زیر می آید.