جستجوی هویت کروات‏ها در ایران باستان

۱ دی, ۱۳۹۱
جستجوی هویت کروات‏ها در ایران باستان

 اول-خیرمقدم به میهمانان سمپوزیوم و اعلام برنامه‏ -محمد جواد آسایش سفیر جمهوری اسلامی ایران‏ در کرواسی

 

-شفکو عمر باشیچ کفتی و رئیس مشخت جامعه‏ اسلامی کرواسی

 

-اعلام برنامه توسط مؤلف و مجری«پروفسور زلاتکو تومیچیچ»:دو قرن تحقیقات توسط کرواتهای‏ ایران‏شناسـ

 

فصل دوم-مباحث مقدماتی‏ 1-فهرست مقالات ارائه شده ایران-کرواسی از سال 17797 تا 1999 میلادی در 249 عنوان از مهمترین‏ کارهای تحقیقی از قرن هجدهم تا بیستم،پیرامون ریشه‏ کرواتهای باستان.

 

2-آ.ژ.لووریچ:پرفسور دکتر یوسیپ میکوسوزی‏ بلومنتال(1800-1734)پایه‏گذار ایران‏شناسی در کرواسی‏ و ادامه‏دهندگان راه وی.

 

3-ملادن راتس:پرفسور دکتر استپان کریزن ساکاچ‏ (1973-1890)مهمترین ایران‏شناس کروات،زندگانی و فعالیتهایش.

 

4-اس.بودمیر:اسناد محرمانه و محققین رانده‏ شده یوگسلاوی.

 

5-ام.راتس و اس.بودمیر:تشابهات نژادی، بیولوژیکی،آگرنومی و علوم طبیعی کرواتها

 

فصل سوم-میهن قبلی و مهاجرت کرواتها

6-ام.لووریچ:اولین اسناد کرواتهای قدیم در بخش‏ شرقی قدیم و مهاجرت گذشته هند و آریایی به دریای‏ آدریاتیک.

 

7-اس.ک.ساکاچ:پیدایش امپراتوری کورش‏ کبیر و اهمیت تاریخی آن.

 

8-ز.تومیچیچ:کرواتها بعنوان قوم گذشته.

 

9-ا.پاشچنکو:مشکلات بر سر راه تحقیقات‏ پیرامون نژاد کرواتها.

 

10-ام.مارچینکو:میهن قبلی کرواتها و سفرهای‏ آنها در گذر منطقه و زمان تا میهن امروزی.

 

فصل چهارم-اولین ارتباط اسلاوهای قدیم و کرواتهای ایران باستان

 

11-ا.کاله:کرواتها-ایرانیان،میهن قدیم و وابستگان گروه زبان اسلاو.

 

12-ک.کروچ:اسلاوهای قدیم تحت عنوان‏ کرواتهای سرخ سارمتسکای هوریتیما در اکراین(992- 374).

 

13-ام.لووریچ:معمای اسلاوهای قدیم و اهمیت‏ کرواتهای ایران برای پیوندهای مشترک با آنها.

 

فصل پنجم-ایران‏شناسان و زبان کرواتهای‏ قدیم

 

14-اس.ک.ساکاچ:اسلاوشناسان و کرواتها (کرواتها و فلسفه مردم طرفدار صربها).

 

15-ام.هوروات.ملیکوویچ،آ.ژ.لووریچ:ریشه

 

کقاله مهندس اس.بودمیر حاوی گزارش‏های پلیس یوگسلاوی‏ پیرامون فشارهای دولت وقت بر وی ایران‏شناسان‏ در زمان یوگسلاوی سابق از سال 1918 تا 1990 میلادی می‏باشد. این مقاله نشان می‏دهد که از سوی دولت رسما دستور داده شده بود که‏ کروات ها می‏بایستی اسلاوهای قرون وسطی شمرده شوند

این کتاب که حاوی 9 فصل از تاریخ گذشته،معماری و نحوهء زندگی کروات‏های پیشین می‏باشد در برگیرندهء مقالات ارائه شده به‏ سمپوزیوم تخصصی ریشهء ایرانی بودن کروات‏ها(26/6/1998 م. در محل رایزنی فرهنگی ایران در زاگرب)و سایر مقالات علمی‏ پیرامون این نظریه می‏باشد

 

زبان کرواتهای باستان:

 

16-اس.مورگیچ،ام.راتس،آ.ژ.لووریچ:مقایسه‏ اسلاوهای قدیم در گفتگوهای گذشته در کرواسی- چیریبریستی در ایسترا و ویانه در کرک.

 

17-ز.گروبشیچ:ریشه زبان کرواسی.

 

فصل ششم-مزدائیسم،اساطیر و دین گذشته‏ کرواتها

 

18-ز.یوشامیا:گرایش دو خدایی و کیهان‏شناسی‏ شرقی در میراث کرواتهای قدیم.

 

19-ز.تومیچیچ:مزدائیسم ایرانی،مانویسم و اروپا 20-ز.تومیچیچ:بوگونسی-ایووپیلار پیرامون‏ بوگومیلها

 

21-ام.یاشاما،ز.یاشاما:علائم بارز اسلاوهای‏ قدیمی با ریشه هند ایرانی در کرواتهای باستانـ

 

فصل هفتم-هویت قبائل کرواتهای باستان‏ 22-ام.ان.چوریچ: HARAUVATYA آریایی، میهن قدیم کرواتها

 

23-آ.رملیاک،آ.ژ.لووریچ:ریشه تاریخ گذشته‏ و گسترش کرواتهای قدیم و اسامی اسلاوی

 

24-ب.گوشیچ:نژاد برخی از قبائل کرواتهای قدیم‏ 25-ز.تومیچیچ:بوژانی قبیله قدیم کرواتها فصل هشتم-سایر مقالات در مورد کرواتهای‏ ایران

 

26-ام.یاپونچیچ:کجا،چه موقع و چگونگی پیدایش‏ حروف و چریلیتسی(خط رسمی یوگسلاوی سابق)

 

27-ام.گوشیچ:رسومات LJELJA همچون‏ یادبودهای تاریخی

 

28-گ.میلازی،ام.یوشامیا:منشأ تارخی‏ کشتیرانی کرواتها

 

29-اچ.مالینار:کرک کرواسی بزرگترین شهرک‏ کشف نشده در جزایر آدریاتیک

 

فصل نهم-سخن مؤلف‏ 30-آ.ژ.لووریچ:جدیدترین اکتشافات پیرامون‏ تاریخ گذشته کرواتها(1999-1998)

 

31-جمع‏بندی جدیدترین ارزیابی پیرامون هویت‏ کرواتها

 

32-خلاصه کتاب به زبان انگلیسی

 

مقدمه:

 

کتاب هویت کرواتها در ایران باستان،در پی برپایی‏ سمپوزیوم تخصصی ریشه ایرانی بودن کروات ها(که با همت‏ رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در زاگراب و مرکز تحقیق ریشه ایرانی بودن کروات ها،در تاریخ 26/6/98 در محل رایزنی فرهنگی برگزار گردید)در 523 صفحه و در تیراژ 1000 نسخه منتشر شده است.

این کتاب که حاوی 9 فصل،از تاریخ گذشته،معماری‏ و نحوه زندگی کروات‏های پیشین می‏باشد در برگیرنده‏ مقالات ارائه شده به سمپوزیوم و سایر مقالات علمی‏ پیرامون این نظریه می‏باشد.

 

فصل اول-سخنرانی افتتاحیه و مقدمه‏ این فصل حاوی سخنرانی افتتاحیه سمپوزیوم،توسط آقای آسایش،سفیر جمهوری اسلامی ایران در زاگرب، سخنرانی شکفو عمر باشیچ،رئیس مشیخت جامعه‏ اسلامی و مفتی اعظم کرواسی و سپس سخنرانی‏ مقدماتی پرفسور زلاتکو تومیچیچ،محقق کروات و یکی‏ از گردآورندگان این مجموعه،پیرامون سمپوزیوم و مطالب موجود در این کتاب می‏باشد.

 

فصل دوم-مباحث مقدماتی‏ در آغاز این بخش اطلاعات اولیه پیرامون مدارک‏ موجود و بطور کلی تحقیقات انجام شده و مشکلات فعلی‏ در راه تحقیق هویت کروات‏های پیشین مورد بحث قرار گرفته است.

 

سپس فهرست مقالات ایران-کرواسی،منتشره در حد فاصل سالهای 1779 تا 1999 میلادی براساس حروف‏ الفباء و سال انتشار تنظیم گردیده که مقالات ارائه شده‏ حاوی تاریخ گذشته و تشابه‏های نژادی کروات‏های ایران‏ باستان و دیگر تشابهات می‏باشد.

لازم بذکر است این مقالات قبلا در نشریات و برخی‏ کتب به صورت جداگانه منتشر شده است و تاکنون چنین‏ مجموعه‏ای به دلیل سانسور در یوگسلاوی سابق‏ (کشوری که در آن تمام کرواتها می‏بایستی اسلاوهای‏ قرون وسطی محسوب گردند)انتشار نیافته بود.

به‏طوری‏ که تا چندی قبل آنه ا تأکید داشتند،تئوری ریشه ایرانی‏ بودن کروات ها مبتنی بر شواهد و مقالات غیرعلمی است. اما از سوی دیگر این مجموعه بیانگر وضوح کار می‏باشد،چرا که حاوی نتایج دویست سال تحقیقات‏ پیرامون این تئوری است.به گونه‏ای که تاکنون 120


دکتر ملادن راتس معتقد است که 75 درصد کروات ها از نظر فیزیکی و نژادی شبیه کردها و ارمنی ها

هستند. پروفسور کاله این نظریه را رد نمی کند که ممکن است کروات ها از امپراتوری پارس به منطقه

بالکان مهاجرت کرده باشند

استاد کروات و غیرکروات و چندین آکادمیسین با ارائه‏ 249 مقاله تحقیقی،علمی و چاپ آن در نشریات مختلف‏ ثابت نموده‏اند که ریشه کرواتها از ایران باستان می‏باشد.

 

مدارک حقیقی پیرامون هویت کروات‏های باستان‏ بسیار زیاد و مؤید غیرواقع بودن فرضیه ریشه اسلاوی‏ کروات‏ها از قرون وسطی می‏باشد.اگرچه تحقیقات‏ مختلف پیرامون ریشه ایرانی بودن کرواتها بخاطر سانسور در زمان یوگسلاوی سابق پنهان و یا به خاطر مسکوت‏ ماندن به گونه‏ای جلوه‏گر نبوده است،ولی ارائه این‏ مدارک مؤید آن است که پرفسور دکتر یوسیپ میکوزی‏ بلومنتال،بنیانگذار تحقیقات ریشه ایرانی بودن کرواتها، دردو قرن گذشته بوده است.

 

وی در پایان نامه خویش در سال 1797 ریشه ایرانی‏ بودن کروات‏ها را مورد بررسی قرار داد و نتیجه گرفت‏ که کروات‏های امروزی از بخش غربی ایران باستان‏ مهاجرت کرده‏اند.به دنبال تأسیس یوگسلاوی در سال

مقاله دکتر ملادن راتس و مهندس اس.بودمیر حاوی‏ تشابهات فیزیکی کروات‏ها می‏باشد و همانگونه که‏ در این مقاله آمده است 75% از شهروندان کروات از نظر نژادی‏ متفاوت از اسلاوها می‏باشند و از نظر ژنتیکی بیشتر شبیه‏ کردها و ارمنی‏ها می‏باشند

مقالات فصل پنجم مراحل گسترش زبان کرواتی را که‏ در گروه زبان‏های هند و ایرانی قرار دارد و در قرون وسطی بتدریج‏ به سمت زبان اسلاو تغییر و تا به امروز ادامه یافته‏ مورد بررسی قرار داده‏اند.

مدارک اصلی اولین تحقیق ریشه ایرانی بودن‏ کرواتها آرشیو آکادمی یوگسلاوی سابق در زاگراب‏ جمع‏آوری و توسط متعصبین اسلاویست موسوم به وک ها نابود شد تا بدین ترتیب ریشه ایرانی بودن‏ کرواتها را پنهان و آن را کنار گذارند. امروز،تنها بخشی‏ از این مقاله تحقیقی،براساس گزارش ارائه شده از سوی‏ آکادمی علوم یوگسلاوی سابق در سال 1938 باقی مانده‏ است.

سومین مقاله مربوط به پروفسور دکتر استیپان‏ کریزن ساکاچ(1973-1890)به عنوان مهمترین‏ ایران‏شناس کروات می‏باشد. وی مدیر سابق بخش‏ شرق‏شناسی انستیتوی رم بوده که مجموعا 19 مقاله‏ تحقیقاتی پیرامون ریشه و فرهنگ کروات‏های ایران‏ باستان ارائه داده و به دلیل فشارهای اسلاویست‏ها در زمان یوگسلاوی سابق،تمام این تحقیقات را در خارج از کشور به انجام رسانده است.

در ادامه،مقاله مهندس اس.بودمیر مطرح گردیده‏ که حاوی گزارشات پلیس یوگسلاوی پیرامون فشارهای‏ دولت وقت بر روی ایران‏شناسان در زمان یوگسلاوی‏ سابق از سال 1981 تا 1990 میلادی می‏باشد.این مقاله‏ نشان می‏دهد که از سوی دولت رسما دستور داده شده‏ بود که کرواتها می‏بایستی اسلاوهای قرون وسطی‏ شمرده شوند.

به همین خاطر تمام تحقیقات بعمل آمده‏ پیرامون ریشه ایرانی بودن کرواتها در طول مدت هفتاد سال به عنوان عمل تبهکارانه ممنون شده بود.تمام‏ اسناد حقیقی ایران‏شناسان به عنوان مدارک خلاف‏ مصالح کشور،ضبط و محققین ایران‏شناس به زندان‏ها و اسارتگاه‏ها فرستاده شدند و حتی چهار نفر از محققین‏ در یوگسلاوی به دلیل تحقیق پیرامون این موضوع‏ توسط پلیس مخفی این کشور به قتل رسیدند که اسامی‏ آنها عبارتند از:پروفسور دکتر میلان شوفلای(1931- 1879)،دکتر کروبین شگوویچ(1945-1867)،دکتر ایوو پیلار(1933-1870)و پروفسور میهوویل لووریچ‏ (1976-1897).

آخرین مقالات ارائه شده در این بخش مربوط به‏ دکتر ملادن راتس و مهندس اس.بودمیر می‏باشد که‏ حاوی تشابهات فیزیکی کرواتها می‏باشد و همانگونه که‏ در این مقاله آمده است 75% از شهروندان کروات از نظر نژادی متفاوت از اسلاوها می‏باشد و از نظر ژنتیکی بیشتر شبیه کردها و ارمنی‏ها می‏باشد.

از سویی دیگر تشابهات‏ اسامی دام و طیور مانند:اسب،گوسفند و بز و گیاهان‏ محلی مانند:گندم،پیاز و انگور در زمان‏های قبل در کرواسی،متفاوت با دام و گیاهان در کشورهای اروپایی‏ بوده است،که خود حکایت از تفاوت دامداری و کشاورزی‏ کرواتهای باستان دارد و نیز حاکی از آن است که احتمالا این قوم،از بخش نزدیک از آسیا به این منطقه مهاجرت‏ کرده‏اند.

 

فصل سوم-میهن قبلی و مهاجرت کرواتها در این بخش،مقاله پروفسور میهوویل لووریچ‏ بعنوان سند اصلی پیرامون هویت کروات‏های ایران‏ باستان ارائه شده است.

دست نوشته هورتیکس پادشاه‏ دوشارتا میتانی از سال 1370 قبل از میلاد مسیح نشان‏ می‏دهد که وی ملت و زبان خویش را HURRVUHE عنوان نموده است(که شبیه نام HRVATI می‏باشد). در زمان پادشاهی هخامنشیان و قبل از همه، داریوش و کورش اول دوازده مرتبه نام استان شرقی‏ ایران را HARAUVATYA و کرواتهای ایران باستان‏ را تحت نام HARAUVATIS و HARAHVAITI ذکر کرده‏اند و همچنین دو کتیبه مربوط به کروات‏های‏ ایران باستان از بندر تانائیس در قرن دوم و سوم قبل از میلاد مسیح تحت عنوان HOROUATHOS و HOROATHOI یافت شده است.اوروسیوس نیز در سال 418 به عنوان قوم آریایی HORITES و ZACHARIASRHETOR و در سال 559 به‏ عنون اسب‏سواران آریایی تحت عنوان HRWTS در محدوده KRIMA و AZOVA می‏زیسته‏اند.و بالاخره‏ در قرن هفتم کرواتها را بعنوان اسلاو ذکر کرده‏اند.

 

در بخش بعدی،مقاله معروفترین ایران‏شناس یعنی‏ پروفسور دکتر استپان کریزن ساکاچ پیرامون تشکیل‏ امپراطوری در محدوده زمانی حکومت کورش کبیر چاپ‏ شده است و سپس پروفسور زلاتکو تومیچیچ بطور کلی‏ پیرامون تاریخ قدیم کروات‏های ایران باستان سخن گفته‏ است.

نگاه خلاصه‏ای از کتاب جدید دکتر ا.پاشچنکو تحت عنوان کرواتهای ایرانی قرون وسطی که در اوکراین چاپ شده،ارائه شده است.

در پایان ماتو مارینچنکو،مقاله خویش را به‏طور کامل پیرامون بازنگری پیشرفت کروات‏ها از زمان‏ هندوهای باستان و مهاجرت آنها از طریق ایران باستان‏ از قفقاز و قرون وسطی،کارپات تا آدریاتیک امروز و پیدایش اولین آثار نام کروات عنوان کرده است که‏ می‏توان آن را بصورت زیر نشان داد:

 

HARAHVAITI و HARAUVATI در ایران

 

HURRAVAT و HURRVUHE در ارمنستان و کردستان

 

همچنین HUROUATHOS در AZOVA و دریای سیاه و کرواتهای قرون جدید

 

HORVATI و HRVATI در کنار آدریاتیک‏ می‏باشند.

 

فصل چهارم- اولین ارتباط اسلاوهای قدیمی‏ و کروات‏های ایران باستان‏ در این بخش به بررسی ریشه‏ها و مدارک موجود پیرامون اولین ارتباط کروات‏های ایران باستان با ام.گوشیچ،مردم‏شناس موزه مردم‏شناسی شهر زاگرب در مقالهء خود رسوم مردم کرواسی تحت عنوان LJELJA را تجزیه و تحلیل نموده و تشابهات آن را با برخی از موارد بدست آمده از زمان ساسانیان مقایسه نموده، مشابه دانسته است که به عنوان مثال بسیاری از لباسهای محلی زنان‏ LJELJA را کاملا شبیع لباس‏های رایج در امپراطوری قدیم ایران باستان می‏داند.

براساس مقالات ارائه شده در این کتاب می‏توان عنوان نمود که کروات‏ها در طول هزاره‏های گذشته،در گذر مقاطع مختلف،فرهنگ مردمی آنها گسترش یافته و اولین نشانه‏های تشابعات اسمی قبل از تاریه کرواتها مربوط به 5 هزار سال قبل در فرهنگ هند باستان در منطقه پاکستان بوده‏ است.علاوه بر این،نام قبائل گذشته و برخی از کلمات امروزی از آن دوران، در کرواسی امروز به گوش می‏رسد ،اسلاوهای قدیمی پرداخته شده و ریشه‏های ارتباط زبانی‏ آنها مورد بررسی قرار گرفته است. در این بخش پروفسور دکتر کاله پیرامون ارتباط زبان کروات ها با زبان امروزی‏ اسلاوها تحقیق نموده و وجوه مشترک را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده است.

وی در تئوری را رد نمی‏کند که این امکان وجود دارد که کروات‏های قدیم به عنوان بخشی از ایرانیان‏ باستان در زمان امپراطوری پارس‏ بوده‏اند که به اروپا مهاجرت کرده و زبان آنها به زبان اسلاو تغییر یافته است. آنگاه پروفسور ک.کروچ،اسلاوهای قدیمی کرواسی را در اکراین بین سالهای 374 تا 992 تحت عنوان کرواسی‏ سرخ مورد بررسی قرار داده است.

سپس پروفسور م.لووریچ به معمای اسلاوهای‏ قدیمی و اهمیت کروات‏های باستان اشاره نموده و عنوان‏ داشته:

اسلاوهای قدیمی در عهد باستان با قبائل اروپای‏ شرقی هم نژاد نبوده‏اند و در اواخر عهد باستان با آمدن‏ کروات‏های ایران،ارتباطهای فرهنگی و زبانی مشترک‏ را با یکدیگر آغاز نمودند. این برقراری ارتباط و یکی‏ شدن با قبائل اسلاوهای قدیم در قرن چهارم میلادی، اول در کرواسی سرخ و اتحادیه ANTS تحت لوای‏ SARMATSKIM-HORITIMA و همچنین بعد از قرن ششم در محدوده کارپات در چهارچوب کرواسی‏ بزرگ یا سفید تحت لوای کروات‏های ایران که به دلیل‏ کثرت جمعیت اسلاوها،اسلاو شده بودند صورت گرفت. فصل پنجم-ایران‏شناسی و زبان قدیم کروات‏ها در این فصل مراحل گسترش زبان کرواتی که در گروه زبان‏های هند و ایرانی قرار دارد و در قرون وسطی‏ بتدریج به سمت زبان اسلاو تغییر و تا به امروز ادامه‏ یافته مورد بررسی قرار گرفته است.

در این قسمت پروفسور دکتر اس.ک.ساکاچ، معروفترین ایران‏شناس،به مراحل مختلف اجبار و زور برای پذیرش زبان اسلاو و اتصال آن به یوگسلاوی سابق، پرداخته است. این امر توسط ووک کاراجیچ،ملی‏گرای‏ بزرگ صرب،تحت عنوان این اشعار«تماما صرب و همه‏ جا»تحقق یافت.

وی در اواسط قرن نوزدهم میلادی‏ تمام صرب‏های متعصب اسلاویست را برای توافقات‏ سیاسی و زبان به کنگره وین دعوت نمود تا برای آینده‏ یوگسلاوی سابق تصمیم‏گیری نمایند.پس از توافقات‏ به عمل آمده در این گردهمایی،از سال 1890 میلادی‏ عملیات اسلاویست‏های ووک(گروه منتسب به ووک‏ کاراجیچ)برای از بین بردن تفاوت‏های فرهنگی و زبانی‏ میان صربها و کروات‏ها را قبل از اسلاوها تغییر داده و یا

پروفسور میکوزی در پایان نامه خویش در سال 1797 ریشه ایرانی کروات ها بررسی

کرد و نتیجه گرفت کروات از بخش غربی ایران کنونی به بالکان رفته اند
مخفی‏ کردند و بدین شکل تمام کلمات با ریشه هند و ایرانی‏ که در زبان صربها وجود داشت را حذف نمودند و این امر با اعمال زور و فشار از سال 1918 میلادی با تاسیس‏ یوگسلاوی نیز ادامه یافت.

سپس مقالات ام.اچ.میلو کوویچ و آ.ژ.لوویچ، در خصوص گسترش زبان هند و ایرانی قبل از یوگسلاوی‏ و موجود بودن آثار آن در زبان گفتار بخش‏هایی از کرواسی بخصوص در اطراف زاگرب،شمال زاگوریا و جنوب چاکووتس مطرح می‏گردد.زبان گفتاری کرواتهای‏ ایران باستان از قرن هفتم شروع به تغییر به سمت زبان‏ اسلاو نمود که تا قرن بیستم در زمان یوگسلاوی سابق‏ این امر با زور و فشار ادامه یافت.

در این بخش همچنین دکتر ز.گروبیشیچ به بررسی‏ تشابهات در زبان امروزی ایران و کرواسی پرداخته است. فصل ششم-مزدائیسم،اساطیر و دین قدیم‏ کرواتها در این فصل علاوه بر تشابه‏های زبانی می‏توان به‏ تشابهات فرهنگی مردمی کرواتها نیز اشاره نمود.برای‏ مثال می‏توان به علائم و نشان‏های مسیحیان قدیم اشاره‏ کرد که دارای تشابهاتی از مزدائیسم ایران باستان می‏باشد و مؤید آن است که اعتقادات ایرانیان باستان در زمان‏ جنبش‏های دینی در قرون وسطی بسیار روشنگر بوده است. در این بخش پروفسور زلاتکو تومیچیچ تشابهات‏ لغوی بوگومیل‏ها در بوسنی و ساحل‏نشین‏ها و جزایرنشینان آدریاتیک را در دو بخش مورد بررسی قرار داده است.وی در این بخش ریشه‏ها و علائم مهم‏ بوگومیل‏های بوسنی را مورد بررسی قرار داده که چگونه‏ مزداییان ایران باستان در اروپا به مسیحیت گرویده‏اند. همچنین از طریق حرکت بوگومیل‏ها و مانویان،دین‏ مزدایی ایرانیان کم و بیش در اروپا تأثیر گذاشته است. سپس ز.یوشامیا و م.یوشامیا در دو مقاله،تأثیات‏ سنت‏های ایران باستان بر روی علائم و نشانه‏های‏ ریشه‏های مسیحیت قدیم از عهد باستان تا قرون وسطی‏ را مورد بررسی قرار داده‏اند(علائم و نشانه‏های مسیحیان‏ قدیم در شمال زاگوریا خیلی شبیه به آنچه که در جنوب‏ و در بخش پیروموریا و در بخش پائینی DUVN است‏ می‏باشد.همچنین سنت دریانوردی کرواتهای قدیم، تحولات غنی کیهان‏شناسی در آدریاتیک با بسیاری از اسامی محلی با 117 ستاره مختلف هنوز خط حفظ شده‏اند.) فصل هفتم-هویت قبائل کرواتهای قدیم‏ در این بخش بطور کلی پیرامون تحقیقات بعمل‏ آمده در مورد هویت قبائل کرواتهای قدیم و اسامی آنان‏ تا به امروز بحث شده است.همچنین خلاصه‏ای از تحقیقات ام.ان.چوریچ که در سال 1991 در کتاب وی‏ پیرامون ریشه ایرانی بودن کرواتها از آسیا،تحت عنوان‏ ” HARAUVATYE آریایی در بخش قدیم افغانستان» منتشر شده مطرح گردیده که نشانگر آن است حدود 190 نام فامیلی شبیه یا حتی کاملا عین نام فامیل‏های ایران‏ قدیم می‏باشد.

این مجموعه حاوی نتایج دویست سال تحقیقات پیرامون تئوری‏ ریشه ایرانی بودن کراوات‏ها است.به گونه‏ای که‏ تاکنون 120 استاد کروات و غیرکروات و چندین آکادمیسین با ارائه‏ 249 مقاله تحقیقی،علمی و چاپ آن در نشریات مختلف ثابت نموده‏اند که‏ ریشه کرواتها از ایران باستان می‏باشد

مدارک حقیقی پیرامون هویت کروات‏های باستان بسیار زیاد و مؤید غیرواقع بودن فرضیه ریشه اسلاوی کروات‏ها از قرون وسطی می‏باشد پروفسور دکتر یوسیپ میکوزی بلومنتال در پایان‏نامهء خویش در سال 1797 ریشهء ایرانی بودن کروات‏ها را مورد بررسی قرا داد و نتیجه گرفت که‏ کروات‏های امروزی از بخش غربی ایران باستان مهاجرت کرده‏اند

 

در ادامه این بخش مقالات آی.رملیاک و آ.ژ. لووریچ ذکر شده که همه مؤید نشانه‏های به دست آمده‏ قبائل گذشته و نام‏های آنها از ایران باستان می‏باشد.

 

در این بخش اشاره شده که بیش از صد فامیل‏ MITANSKO-HURITSKI خیلی شبیه‏ فامیل‏های امروز در کرواسی می‏باشد.

 

مقاله پروفسور دکتر ب.گوشیچ به بررسی‏ تشابه‏های فامیل‏های قبائل گذشته در قرون وسطی‏ پرداخته است.

 

در پایان این فصل زلاتکو تومیچیچ نیز احتمال ریشه‏ کارپات بودن قبائل بوژین را بررسی کرده است.

 

فصل هشتم-سایر مقالات در مورد کرواتهای‏ ایرانی‏ در این فصل به شواهد فرهنگی مردم قدیم کرواسی‏ و ایرانیان اشاره شده است.در این قسمت پروفسور دکتر ام.یاپونچیچ به نقش کلمات و حروف نوشتار کروات‏های‏ باستان اشاره کرده و اظهار داشته تشابهات حروف مورد اشاره بر خلاف ادعای اسلاویست‏ها(وکها)کاملا ریشه‏ شرقی دارد و مربوط به دوران باستان می‏باشد و نیز بسیاری از یادداشتهایی که با این حروف بدست آمده‏ مربوط به پیش از قرن نهم میلادی است.

 

در ادامه این بخش مقاله ام.گوشیچ،مردم‏شناس‏ موزه مردم‏شناسی شهر زاگرب ارائه شده که رسوم مردم‏ کرواسی تحت عنوان LJELJA را تجزیه و تحلیل‏ نموده و تشابهات آن را با برخی از موارد بدست آمده از زمان ساسانیان مقایسه نموده،مشابه دانسته است که‏ به عنوان مثال بسیاری از لباسهای محلی زنان‏ LJELJA کاملا شبیه لباس‏های رایج در امپراطوری‏ قدیم ایران باستان می‏داند.

مقاله کاپیتان گ.میلازی و ام.یوشامیا پیرامون‏ دریانوردی کرواتها و رد نظریه اسلاویست‏های متعصب‏ می‏باشد که معتقد بودند که کرواتها قبلا دریانوردی نکرده‏اند و در قرون وسطی این فن را از ایتالیاییها آموخته‏اند. مطابق این تحقیقات،مدارک ارائه شده حاکی از آن است‏ که کروات‏ها مدتها قبل از اسلاوها به امر دریانوردی آشنا بوده‏اند و مدارک بدست آمده مؤید این موضوع است که‏ این امر به قرنهای ششم و هفتم در آدریاتیک باز می‏گردد. در این بخش به نام برخی از جزایر همچون‏ SOLOMONS یا HEBRIDE NOBE اشاره‏ شده که امروز تحت عنوان SALOMA و VANUATU نام برده می‏شود.در ادامه به نشانه‏هایی‏ در مورد عبور کروات‏ها از آتلانتیک و سفر به آمریکا قبل از کلمبو و ویکینک اشاره شده است.

لازم به ذکر است دریانوردان محلی کروات در آدریاتیک تحت دو عنوان«هند  و ایرانی»و«اسلاوها» شناخته شده‏اند. در پایان مهندس اچ.مالنیا پیرامون این‏ موضوع از دوران باستان و قرون وسطی سخن گفته است. فصل نهم-سخن مؤلف‏ در این بخش جمع‏بندی کلی مقالات ارائه شده و جدیدترین اکتشافات باستانی از تاریخ گذشته کرواسی‏ در سالهای 1998 و 1999 پس از برگزاری سمپوزیوم تا آخرین تصحیح‏ها ذکر گردیده است که مهمترین آنها مربوط به فوریه سال 1999 پیرامون مدارک به دست‏ آمده در پاکستان تحت عنوان PIKTOGRAM مربوط به دوران HALKOLITA می‏باشد.

بخش دیگر مربوط به دکتر اس.وتیت و همکارانشان‏ پیرامون قبائل قدیمی آریایی تحت عنوان HARAXVATI یا HARAQVATI می‏باشد که گفته شده است آنها قدیمیترین قبیله در قبل از تاریخ که بعدا آنها را HARAUVATI در ایران باستان و امروز کروات در آدریاتیک می‏نامند.

درک دوم که به همین اندازه اهمیت دارد،مربوط به مدارک بدست آمده در پاراگوئه می‏باشد که پرفسور دکتر  براسوشنیک و همکارانشان در مدت بیست سال‏ 61 کتیبه سنگی مربوط به قرن هفتم تا چهاردهم را با دست نوشته‏های قرون وسطی و با حروف کرواسی‏ یافته‏اند که این امر یکبار دیگر مؤید دریانوردی کرواتهای‏ ایران باستان از طریق آتلانتیک تا آمریکا قبل از ویکینک‏ و کلمبو می‏باشد.

براساس مقالات ارائه شده در این کتاب می‏توان‏ انواع نمود که کروات‏ها در طول هزاره‏های گذشته،در گذر مقاطع مختلف،فرهنگ مردمی آنها گسترش یافته‏ و اولین نشانه‏هایی تشابهات اسمی قبل از تاریخ کرواتها مربوط به 5 هزار سال قبل از در فرهنگ هند باستان در منطقه پاکستان بوده است.

علاوه بر این،نام قبائل گذشته و برخی از کلمات‏ امروزی از آن دوران،در کرواسی امروز به گوش می‏رسد. دومین و بهترین فاز مربوط به حضور مردم کروات‏ در ایران و جنوب قفقاز می‏باشد.همچنین در آن زمان‏ کرواتهای ایرانی اکثر نمادهای ملی ایران قدیم را گرفته‏اند از جمله علامت شطرنج و همچنین اکثر لغات‏ کرواتی که تا قبل از قرن نوزدهم با سایر اسلاوها تفاوت داشت و در زمان یوگسلاوی سابق با توسل به‏ زور بسیاری از لغات،از فرهنگ عامه حذف گردیده است.

در مرحله سوم یعنی قرون وسطی،فرهنگ و آمار نفوس نشانگر تفاوت‏های کرواتهای ایرانی الاصل که به‏ اروپا مهاجرت نموده‏اند با سایر اسلاوها می‏باشد که تمام‏ این دگرگونیها با زور و فشار و ارعاب برای اسلاو کردن‏ جامعه در یوگسلاوی سابق به روی کرواتها توسط اسلاویست‏ها انجام گردید تا آنها از ماهیت اصلی خویش‏ دست برداشته و با روش جدید زبان آنها را فراگیرند.