اندیشه مملکت در آرای پدر علم حقوق ایران: وکالت مستلزم وطن خواهی است/ نام این دریا همیشه پارس بود

۱۵ شهریور, ۱۳۹۳
اندیشه مملکت در آرای پدر علم حقوق ایران: وکالت مستلزم وطن خواهی است/ نام این دریا همیشه پارس بود

با موضوع خلیج فارس و دیدگاه حقوقدانان برجسته کشور در خصوص حاکمیت ملی را بازتاب داده بود.
در این همایش بود که استاد کاتوزیان حرفه حقوق و وکالت را مستلزم وطنخواهی دانسته بود و در خصوص نام خلیج فارس گفته بود:

« دکتر امیر ناصر کاتوزیان ضمن تشکر از کانون وکلا وهمچنین تشکر از کانون وکلای فارس که کاری که مدتی معطل مانده بود را آغاز کردند وبه سرانجام رساندند، سخنرانی‌شان را ادامه دادند.
دکتر کاتوزیان گفت: گاهی اوقات اشاره می‌شود که یک شغل مخصوص است یعنی محدود به رابطه وکیل و موکل است در حالی که به طور قطع می‌توان گفت وکالت یک شغل عمومی است چرا که یاری‌دهنده عدالت و گسترش آن درجامعه است. همان طور که مستحضر هستید دخالت در این کار پا گذاشتن برلبه یک تیغ دولبه است، یک لبه آن وطن‌‌پرستی و لبه دیگر آن دخالت در کار سیاسی است این بستگی به کانون دارد که کدام یک را برگزیند والبته این موضوع توقع را از کانون وکلا بالا می‌برد و این کانون است که باید روشی را برگزیند که استقلال آن را از بین نبرد. من به عنوان یک معلم اینجا غلط افتادم چرا که تخصص من نیست اما من هم مثل همه از بچگی نام خلیج فارس را شنیده‌ام و نام آن را در اطلس‌ها و نقشه‌ها می‌دیدم.
خلیج فارس دریایی است که دو طرف دارد، یک طرف امپراتوری هخامنش وطرف دیگر عده‌یی که یا دولتی نداشته وبادیه نشین بوده یا مستعمر بوده‌اند. اما یک انسان عادی نام آن را خلیج فارس می‌گذارد.
سوال من این است که این دول کوچک عربی چرا اصرار بر تغییر نام خلیج فارس دارند؟ آیا به این معنی است که در صورت تغییر نام خلیج فارس تمام سرمایه نفت متعلق به آنها خواهد شد؟ من مشتاقانه منتظرشنیدن پاسخ این سوال هستم و امیدوارم پاسخم را از این همایش دریافت کنم». (روزنامه اعتماد)