آنچه نباید کرد؟! جنجال پیرامون اظهارات منسوب به دستیار رئیس جمهور

۲۸ دی, ۱۳۹۳
آنچه نباید کرد؟! جنجال پیرامون اظهارات منسوب به دستیار رئیس جمهور

روشنی همچون پاسداری از امنیت ملی، وحدت ملی و منافع ملی و رفع نیازها و برآوردن مطالبات مشروع تمامی شهروندان جمهوری اسلامی ایران باشد به شدت ضروری و مهم است. فردی هم که به این سمت منصوب شده از دولتمردانی است که واجد ویژگی های لازم جهت پیشبرد برنامه های قوه مجریه بوده و آشنا به پیچیدگی های سیاسی امنیتی و ملی موضوع می باشد. بنابراین توقع و انتظار از جناب ایشان به ویژه سایر مسوولین ذی ربط این ست که در اظهارات و عملکرد خود طوری عمل نکنند که نقض غرض شود.
برخی از قوم گرایان که اکثرا جاعلان تاریخ و تحریف گران هویت ایرانیان هستند پیرامون اظهارات اخیر دستیار رئیس جمهور که ادعا شده در یک دیدار گفته شده جنجال کرده اند.
اصل انجام دیدار گذشته از محتوای اظهارات توسط منابع نزدیک به علی یونسی تکذیب شده است. به جاست شخص ایشان نیز به به تکذیب این خلاف گویی ها که کذب بودنش برای ما هم ثابت شده، بپردازند که حداقل اقدام لازم می باشد.
وضعیت مبهمی که اینک در استان آذربایجان غربی وجود دارد محصول جهت گیری ها ، اقدامات غلط و فاقد پشتوانه کارشناسی است که طرف های کومتی و غیرحکومتی درگیر در تحولات دهه های گذشته اتخاذ کرده اند،  و اینک مانند آب گل آلودی است که فرصت طلبان درصدد گرفتن ماهی خود از آن برمی آیند و سعی در فعال کردن برخی تضادهای خطرناک برای  ملت، کشور و نظام  دارند.
 هوشیاری و پرهیز از پرداختن به مسائل و مطالبی که شاید به لحاظ تاریخی و علمی صحیح باشد اما لزومی به بیان آن نباشد تا فرصت طلبان نیز نتوانند خوراک تبلیغاتی فراهم آورند ضرورتی انکار ناپذیر است.
بنابراین همگان باید هوشیارانه مراقب باشیم و فعل و ترک فعلی مرتکب نشویم که مورد بهره برداری گرگ های در کمین نشسته شود.
انشاالله