تجزیه طلبی سرهنگ «اوجوک وو »در نیجریه بوی نفت می داد

۸ دی, ۱۳۹۳
تجزیه طلبی سرهنگ «اوجوک وو »در نیجریه بوی نفت می داد

در نیمه دوم دهه 1960 اخبار مربوط به جنگهای «بیافرا Biafra» پا به پای گزارشهای جنگ ویتنام در رسانه ها به چشم می خورد. جنگهای بیافرا که دو سال و هشت ماه طول کشید منجر به مرگ یک میلیون نیجریایی شد. این جنگها را سرهنگ «اوجوک ووCh. O. Ojukwu» با اعلام استقلال بیافرا ــ منطقه ای در نیجریه که ساکنان آن عموما از طایفه «ایبو» و مسیحی هستند ــ باعث شده بود، زیرا که در بیافرا نفت کشف شده بود و بعضی شرکت های بزرگ چند ملیتی نفت وی را تحریک به این کار کرده بودند و مورد حمایت دولتهای مربوط به این شرکتها بود.
  تجزیه طلبی سرهنگ اوجوک وو که قبلا در همان منطقه فرماندار نظامی بود از سی ام ماه مه سال 1967 تا ژانویه سال 1970 طول کشید و از کشور های عضو سازمان ملل تنها پنج کشور رژیم او را به رسمیت شناختند، ولی جمع آوری کمک برای او در کشورهای مسیحی اروپا و آمریکا، همه جا، در جریان بود.
 «گوون» نخست وزیر وقت فدراسیون نیجریه واحدهای دو لشکررا به بیافرا فرستاد و دستور داد که «منطقه تجزیه شده» تحت محاصره اقتصادی درآید که باعث کمبود شدید مواد غذایی و مرگ مردم از گرسنگی شده بود. جنگ نیروهای طرفین عمدتا خیابانی و پرتلفات بود. بالاخره دولت فدرال نیجریه با سلاحهای تازه ای که از شوروی دریافت کرده بود از جمله جت میگ، سرهنگ «اوجوک وو» را شکست و از کشور فراری داد و با فرار او کار استقلال طلبی هم پایان یافت.
دولت فدرال نیجریه به دولت امریکا و چند دولت اروپایی قول داد که از ایبوهای استقلال طلب انتقام نگیرد.
از «اوجوک وو» که به طرز مرموزی فرار کرده بود، دیگرخبری نبود که 28 دسامبر2002 (و در آن سال 69 ساله) نام او در میان نامزدهای انتخابات 19 آوریل سال 2003 ریاست جمهوری نیجریه اعلام شد و در سطح جهان شگفتی به وجود آورد. تازه مردم سایر کشورها دانستند که دولت نظامی پیشین نیجریه قبلا اورا مورد عفو قرار داده بود!. وی در آستانه انتخابات آن سال وارد نیجریه شده ، حزبی به نام «اتحاد بزرگ!» تاسیس کرده و می ست که رئیس جمهوری کشوری شود که روزگاری آن را قبول نداشت و کمر به انهدام

 

و تجزیه آن بسته بود. نیجریه 130 میلیونی از سال 1999 دارای دولت غیر نظامی شده است ولی در آن چنددستگی مردم همچنان ادامه دارد. نیمی از مردم نیجریه مسلمان هستند.در مسائل نیجریه همه جا انگشت شرکتهاینفتی خارجی به چشم می خورد.
مروری برتحولات نیجریه از لحظه اعلام تجزیه طلبی اوجوک وو در مه 1967،

پژوهشگر را در برابر علائم متعدد سئوال قرار می دهد که یافتن پاسخ

برایشان به گذشت زمان بیشتری نیاز دارد.