نشست نخست از درس گفتارهای ماکیاول+دانلود فایل صوتی

نشست نخست از درس گفتارهای ماکیاول+دانلود فایل صوتی

 از نظریه خود (نظریه ایرانشهری) را تبیین و عرضه می کند و به نظر می رسد برای درک و فهم آثار ایشان واجد اهمیت بسیار است. وب سایت آذری ها جهت تسهیل در دسترسی به آرای ایشان این بخش از فایل صوتی درس گفتارها را در اختیار علاقه مندان و پژوهشگران قرار می دهد.

 

 

برای دانلود کلیک کنید؛ حجم فایل 8 مگابایت