۱۰ دلیل شکست جماعت گولن در انتخابات محلی ترکیه

۲۰ فروردین, ۱۳۹۳
۱۰ دلیل شکست جماعت گولن در انتخابات محلی ترکیه

روشنفکرانه بود ، به همین خاطر اهالی را درک نکردند.

دوم اینکه، اقامت فتح الله گولن در پنسیلوانیا مشکل ایجاد کرد ، نخست وزیر اردوغان از این موضوع استفاده کرد و ادعای توطئه خارجی را مطرح کرد که جامعه نیز این خریدار این ادعا بود.

سوم اینکه، جماعت مجبور شد با حزب جمهوری خلق وارد همکاری شود اما این همکاری بی ثمر بود.

چهارم اینکه، درست است که نفوذ و تاثیر جماعت در بروکراسی زیاد است اما درحدی نیست که بتواند بر آرای مردم تاثیر گذار باشد، نتایج انتخابات این را نشان داد.

پنجم اینکه، علت قدرتمند بنظر رسیند جماعت ائتلاف آن با حزب عدالت و توسعه بود، با بهم خوردن این ائتلاف، تاثیر خود را از دست داد.

ششم اینکه، در دوره ائتلاف با حزب عدالت و توسعه خیلی خودخواهانه عمل کردند، میدان را برای دیگر گروه های اسلامی باز نکردند، به همین خاطر در کشمکش با حکومت، گروه های اسلامی از اطراف جماعت دور شدند.

هفتم اینکه، نتوانستند به جامعه بگویند که چرا و بر اساس چه دلیلی وارد جنگ با قدرت سیاسی شدند.

هشتم اینکه، ادعاهای خود درباره فساد مالی را تا قبل از این هرگز مطرح نکرده بودند اما به یکباره فساد مالی را کشف کردند ، به همین خاطر هم باورپذیری این ادعا خدشه جدی خورد.

نهم اینکه، اعلام نکردند که چرا به عنوان یک گروه دینی ، تشکیلات اطلاعات حکومت و رئیس آن را هدف قرار دادند.

دهم اینکه، نه تنها قشر اسلامی بلکه قشر لاییک را هم بدرستی درک نکردند چرا جماعت ایران را هدف قرار داد ، یعنی  با مطرح کردن تز ” مسئله عجم ” ایران را به شکل غیرقابل توجیه هدف قرار دادند.