چرا اردوغان دیگر متفاوت نیست

۷ دی, ۱۳۹۲
چرا اردوغان دیگر متفاوت نیست

حمایت کرد تا الگوی اسلام سیاسی معتدل را عرضه کرده باشد.
هیچ وقت نتوانستم مفهوم این تئوری های توطئه را دریابم. آک پارتی محصول سیاست امریکا نیست بلکه محصول دینامیسم های اجتماعی،شرایط کشور و تلاش اردوغان و دوستانش است. در نهایت حکومت عدالت و توسعه محصول رای مردم ترکیه است. امریکا نیز با کسی که به قدرت رسیده بود نهایت همکاری را در چارچوب منافع خود کرد و قدرت حاکم نیز همینطور.
اما امروز. همانطور که ملی گرا آک پارتی را محصول آمریکا می دانستند، این روزها آک پارتی امریکا را متهم به توطئه برای ساقط کردن حکومت می کند. تا جایی که سفیر امریکا تهدید به اخراج می شود.
اما به نظر من نه آمریکا در برکشیدن عدالت و توسعه نقش داشت و نه در سقوطش نقشی ایفاء خواه کرد. اردوغان چه بماند و چه سقوط کند، عامل تعیین کننده در این فرآینده دینامیسم های اجتماعی و شرایط سیاسی است. از همه مهمتر رای مردم و موضع گیری تیم اردوغان در برابر اعتراضات تعیین کننده است.

 

•    چرا اردوغان دیگر متفاوت نیست؟
اردوغان فرصت هایش را در پارک گزی از دست داد. او می توانست با یک گام به پس و یک عذرخواهی تلطیف قلوب کند. حتی میتوانست روندی که بر علیه شان بود را برله خود تبدیل کند. اما نشد. امروز هم می توانست همین کار را بکند. اگر می گفت:
«کسی که درگیر فساد مالی شده است حتی اگر جزو وزراء باشد تفاوتی با سایرین ندارد»
اگر کسانی که متهم پرونده هستند را از سمت های خود معزول کند و یا دستکم از معمر گولر(وزیر کشور) برادرانه خواهش می کرد که سمت اش را ترک کند.
اگر اجازه می داد پرونده سیر طبیعی اش را طی کند و از دادستان ها تشکر می کرد.
اگر این طور می شد، شاید میتوانست در مقابل این طوفان بایستد و روند فعلی را به نفع خود تمام کند. اما چنین نکرد. همانطور که در وقایع پارک گزی چنین عمل نکرد.
چرا اردوغان همه فرصت ها را از دست می دهد؟ در پاسخ به این پرسش می توان دستکم هفت موضوع را مطرح کرد. اما مهم ترین پاسخ باز می گردد به تابلویی که اطرافیان اردوغان از وی ساخته اند. «نخست وزیر هرگز عقب نشینی نمی کند، هرگز پشت مدیران خود را خالی نمی کند، هرگز تحمل نمی کند که اقتدارش شکسته شود و نخست وزیر همه چیز را بهتر از بقیه می داند ».  اردوغان امروزی دقیقا به همین دلیل که تحت تاثیر این القائات است دیگر متفاوت نیست.

•      چیزی های دیگر

فیلم اخیر فتح الله گولن که در آن عاملان و حامیان فساد اخلاقی را نفرین می کند، یکی از پرکاربردترین فیلم های شبکه اجتماعی شد. ملی گراها و کمالیست ها فیلم گولن علیه اردوغان و طرفداران آک پارتی هم فیلم های متهمین ارگنه کن را در شبکه های اجتماعی به اشتراک می گذارند. کلاف سیاست هیچ گاه تا به این اندازه سر در گم نبود. قبلا شعارهای مذهبی در برابر نیروهای لائیک کم وبیش انطباق داشت اما اکنون در برابر جماعت گولن باید از کدام شعار استفاده کرد؟  حجاب،مسجد،قرآن، حدیث و مبارزه با کودتا همگی مفاهیم مشترکی هستند که هم اک پارتی و هم جماعت از آن بهره می برند. این مسئله موضوع را پیچیده تر می کند. اما استفاده ابزاری از اسلام برای کم اهمیت جلوه دادن فساد مالی و مشروع جلوه دادن اختلاس ها در نزد ملت مانند تبلیغ بر علیه اسلام است.