زاکانی در نطق پیش از دستور

۲۷ تیر, ۱۳۹۵
زاکانی در نطق پیش از دستور

 

مساوات را برپا داشتم و دولتی هم به همین نام تشکیل دادیم که من وزیر خارجهء آن شدم. چون گمان کردیم اگر به ایران که وطن گذشته‏مان بود ملحق شویم می‏ توانیم از شرّ روسها رهایی یابیم،به مقامات ایرانی مراجعه کردیم و درخواست کردیم که ما مردم آران را از نو به وطنمان بپذیرد.بدبختانه نه این‏که از سوی آنان اقدامی نشد،پاسخی هم به ما ندادند. ازاین‏رو حزب مساوات به حزب جوانان ترک مراجعه کرد که آن هم‏سودی نداد.ما در این زمان نام سرزمین خود را آذربایجان نهادیم و گمان می‏کردیم به این دستاویز می‏توانیم‏ خود را ایرانی معرفی کنیم و از دوباره الحاق به روسیه مصون مانیم که آن هم‏سودی نداد و دولت سوویت از نو ما را جزو اتحاد شوری به حساب آورد و حزب مساوات ما را سرکوب‏ کرد.من که در آن زمان نسبت به دیگر رهبران حزب جوان بودم از معرکه گریختم و خود را به فرانسه رساندم و چند سالی در آن‏جا دنبالهء مطالعات حقوق را گرفتم و اکنون خوشبختانه‏ در وطنم ایران هستم.گمان نمی‏کنم سندی گویاتر از این باشد که نخستین بار آران را مساواتی‏ها آذربایجان نامیدند،آن هم برای الحاق به وطنشان ایران.

در آلمان،از آن‏میان در برلن،چند تن از این گروه‏[طرفداران تجزیهء آذربایجان‏] هستند که در میان ایرانیان به‏ویژه آذربایجان آبرویی ندارند به جوری که آشکارا جرأت‏ گفتن نظریات خود را هم ندارند.به نظر بنده سرنخ این خیمه‏شب بازی در دست‏ سردمداران امریکاست که به یاری ترکهای ترکیه و باکو انجام می‏گیرد و از ناشایستگی و نادانی گردانندگان حکومت اسلامی بهره‏برداری می‏کنند.