ولی کوچوک: امریکا از من برای تجزیه آذربایجان کمک خواست

۱۷ فروردین, ۱۳۹۳
ولی کوچوک: امریکا از من برای تجزیه آذربایجان کمک خواست

ولی کوچوک  ژنرال بازنشسته ارتش ترکیه و رئیس سابق سازمان مخوف ژیتم (استخبارات ژاندارمری) در گفتگو با خبرگزاری آپا اظهار داشت که پس از پایان جنگ سرد برخی کشورهای غربی از وی برای تجزیه ایران و تشکیل یک کشور مستقل در شمالغرب ایران کمک خواسته اند.

به گزارش وب سایت خبری- تحلیلی آذری ها به نقل از آپا، کوچوک که ماه گذشته از زندان آزاد شد در گفتگو با این خبرگزاری از دخالت خود در مسائل داخلی ایران و تقویت ارتجاع قومی و پان ترکیسم مانند باند داک توسط ارگنه کن خبر داد.

به گزارش آذری ها بخش انگلیسی خبرگزاری آپا در گزارش خود از اظهارات ولی کوچوک اشاره نوشت:

«ژنرال ولی کوچوک اطلاعاتی را درباره فعالیت هایش پس از استعفا ارائه کرد. او گفت که در مسائل مربوط به جهان ترک درگیر بوده است. کوچوک یادآور شد که وی از اعضای کنگره آذربایجانی های جهان بود و در گردهم آیی های برگزار شده در اروپا شرکت داشت. وی بیان کرده که در یکی از گردهمایی های برگزار شده در آلمان، او به عنوان رهبر کنگره آذربایجانی  های جهان انتخاب شد.

او سمت ریاست را به نفع غلامرضا صبری تبریزی که کارگری در دانشگاه لندن بود، رد کرد چرا که وی تنها عضو تُرک این مجموعه بود و این می توانست مشکلاتی را به وجود آورد. کوچوک تاکید کرد که اگر او می خواست ارتش سری تشکیل دهد، می توانست این کار را قبل از استعفا نیز انجام دهد. او گفت: گزارش شده است که من10000 کلاه نظامی را در ترکیه سفارش دادم اما هم زمان، به دلیل نداشتن پول آن را از آذربایجان سفارش دادم. انگار که این ها در آذرباجان رایگان بودند. من متهم شده ام به جمع آوری 10000 نفر در آنکارا، تحویل کلاه به آنها و سازماندهی تجمع بر ضد مجلس ملی ترکیه به رهبری ژنرال خورشید تولون ودیگران. بنابراین، سربازان به ما اجازه می دادند تا مجلس را تصرف کنیم. این ادعاها پوچ هستند»

همین خبرگزاری در گزارش بخش آذربایجانی خود به ابعاد دیگری از فعالیت های ولی کوچوک اشاره کرد.

آپا به نقل از کوچوک گزارش داد:

«غرب برای ایجاد ناامنی و اغتشاش در ایران تجزیه آذربایجان از ایران و تشکیل یک کشور مستقل در آن منطقه از من کمک خواست. این اظهارات ژنرال بازنشسته ارتش ترکیه در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار آپا در ترکیه است. ژنرال گفت من با این پیشنهاد غربی ها مخالفت کردم، زیرا هنوز برای عملیاتی کردن این ایده زود بود. غرب این پروژه را جهت یاری به ترک های آذربایجان ایران انجام نمی داد بلکه ناامنی در خاورمیانه و حاکمیت استعماری بر این منطقه هدف اصلی بود. ولی کوچوک ادامه داد اگر 300 میلیون ترک متحد شوند نقشه جهان تغییر خواهد کرد. »