آذربایجان در اسناد سفارت امریکا

۲۰ شهریور, ۱۳۹۵

 بررسی اسناد به دست آمده از سفارت امریکا در تهران در حوزه آذربایجان به ویژه در سالهای پر تلاظم انقلاب 1357-1358 از اهمیت خاصی برخوردار است. برخی از این اسناد که به همت سایت آذریها برای نخستین بار در دسترس عموم قرار می گیرد ، نشان می دهد که چگونه برخی مانند «فریدون افشار» ( از وی به عنوان نماینده ارومیه در مجلس یاد شده بود) پس از سقوط شاه و تلاطم های انقلابی با سیا (سفارت امریکا) گرفته و خواستار حمایت سیاسی، مالی و نظامی از ایالات متحده برای تجزیه کشور شدند.

تحلیلگر سیا در سفارت امریکا، معتقد است که «فریدون افشار» نماینده مجلس از رضائیه یکی از بزرگ ترین توطئه گرانی است که مشاور سیاسی سفارت ملاقات کرده است.

فریدون افشار در دوره نوزدهم مجلس شورای ملی 1335-1339 حضور داشت.

در صفحه 9 این اسناد تاکید می شود که علیرغم خضور جریانهای مارکسیستی چپ و فعال شدن بقایای فرقه دموکرات پیشه وری در قالب یک انجمن فعال شده است که احساسات قومی ترکی در تبریز، نیرومند نیست.