شعری از ملک الشعرای بهار در دفترچه یادداشت نوجوانی امام(ره)

۳۱ شهریور, ۱۳۹۵
شعری از ملک الشعرای بهار در دفترچه یادداشت نوجوانی امام(ره)

واکنش امام خمینی (ره) نسبت به اشغال ایران در آغاز جنگ جهانی اول، با شعری از ملک الشعرای بهار در دفترچه یادداشت های ایشان.