باکو بهترین دوست اسرائیل در جهان اسلام؟!

۶ مهر, ۱۳۹۵
باکو بهترین دوست اسرائیل در جهان اسلام؟!

ژولیوس ماینل ،رییس کنگره یهودیان اوراسیا در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری رسمی «آذرتاج»جمهوری باکو گفت : « در جهان اسلام، جمهوری آذربایجان نزدیک ترین همکار اسراییل است.»

رییس کنگره یهودیان اوراسیا گفت : « مناسبات مبتنی بر اعتماد میان دو کشور دائما در حال گسترش است.»

ژولیوس ماینل گفت مناسبات اسراییل و (جمهوری) آذربایجان ویژگی استراتژیک دارد و این مناسبات هم برای خاورمیانه (غرب آسیا) و هم برای قفقاز اهمیت دارد.

ژولیوس ماینل گفت : « دولت و ملت (جمهوری) آذربایجان مناسبات صمیمانه ای با یهودیان دارند و این کشور نمونه واقعی تساهل و چندفرهنگ گرایی است. من دیدار با الهام علی اف، رییس جمهوری آذربایجان را عالی ارزیابی می کنم.»