چرا موهومات ایرانگرایانه شاه اسماعیل را زنده نگهداریم؟

۸ مهر, ۱۳۹۵
چرا موهومات ایرانگرایانه شاه اسماعیل را زنده نگهداریم؟

 

نماینده مجلس جمهوری باکو از افکار شاه اسماعیل صفوی پادشاه ایرانی، به شدت انتقاد کرد. فاضل مصطفی، نماینده مجلس جمهوری باکو، مضامین اشعار شاه اسماعیل را مغایر با ارزش های اسلامی توصیف کرد و گفت : « من چرا باید افکار ایرانگرایی و موهومات را زنده نگه دارم؟»

به گزارش «آذریها» فاضل مصطفی در مصاحبه با پایگاه اینترنتی «مدرن» گفت : « بزرگترین اندیشه دوران شاه اسماعیل (صفوی) ، دیوان اشعار او است. البته، مضامین نمونه های ادبی آن را به عنوان «طرز فکر» نمی پسندم. زیرا، این اندیشه ها، «ادعای خدایی» دارند و اما، ما بخاطر پایبندی به ارزش های اسلام ، نمی توانیم آن را قبول کنیم

این نماینده مجلس جمهوری باکو افزود :

 « اما، اشعار شاه اسماعیل ، ذخایر ارزشمند ادبیات ما در قرن شانزدهم است. این ها، مظاهری است که موجودیت زبان مان (زبان آذری) را  نشان می دهد. اما، در کل ، من چرا باید افکار ایرانگرایی و موهومات صفویان را زنده نگه دارم؟ دولتی که ما تاسیس کرده ایم، دولتی مدرن است که نوگرایی و اسلام و ترک گرایی را بطور واحد و یکسان قبول دارد».

فاضل مصطفی افزود : « کسانی که به این موضوع بطور سطحی نگاه می کنند، می گویند که چرا این حرف ها را درباره «شاه بابا» ( شاه اسماعیل صفوی) این حرف ها را بیان می کنی؟ خوب، آنها می توانند بروند با  شاه بابایشان بیعت کنند

لازم به ذکر است که بسیاری از مورخان بر این باورند که دیوان ختایی منسوب به شاه اسماعیل اثری تبلیغاتی بود که برای جذب نیروی قزلباش ساکن آناتولی (که صفویان از آنها به عنوان نیروی نظامی بر علیه خود خلیفه عثمانی استفاده میکردند) سروده شد و احتمالا تمام آن سروده های شخص شاه اسماعیل نیست. البته نفس چنین کتابی نشانگر اهمیت قزلباشان برای صفویه است.

از سوی دیگر پادشاه جوان و قدرتمند ایران، که در سن 33 سالگی از دنیا رفت، با وجود علاقه زیاد فرصتی برای شاعری نداشت.