جین هارمن و دستورکار تجزیه ایران در آیپک

۱۹ مهر, ۱۳۹۵
جین هارمن و دستورکار تجزیه ایران در آیپک

 

 

نظریه پردازان یهودی یکی از نخستین محافلی بودند که طرح های متعددی برای تجزیه ایران با هدف مقابله با جمهوری اسلامی یا فروپاشی آن از درون ابداع کردند. به گزارش وب سایت خبری- تحلیلی «آذریها» هر چند برندا شیفر در ایران شناخته شده ترین نظریه پردازی اسرائیلی- یهودی است که این ایده را در کتابهایی که به سفارش جمهوری باکو نوشته است، مطرح کرده است، اما محافل و لابیهای دیگری درگیر این پروژه هستند و برای آن «هدف، برنامه، استراتژی بلند مدت و کوتاه مدت و ادبیات» تولید می‌کنند.

خانم جین هارمن ،عضو پیشین مجلس نمایندگان امریکا

همانطور که در فیلم می بینید، جین هارمن از ادبیاتی  استفاده میکند که قوم گرایان داخلی و اپوزیسیون قومی بارها از آن استفاده کرده اند. در واقع این ادبیات و شیوه های جنگ فکری قوم‌گرایان با کشور، ابتدا در اتاقهای فکری خارجی تبیین و تولید شده و سپس به بدنه عملیاتی تزریق می شود.

جین هارمن در سال 2009 چنین گفت:

«   جمعیت فارس در ایران در اکثریت نیست. بلکه ایران یک جامعه بسیار متکثر است. گروه‌های قومی متعدد، متنوع، و ناسازگاری در جامعه ایران وجود دارند. و یک راه حل بدیهی، که راه حل خوبی هم به‌نظر من هست، تجزیه این گروه‌های قومی از یکدیگر است.»

به کلید واژه های مهم دقت کنید:

1-  قوم فارس

2- اقلیت بودن فارسی زبانها (؟)

2- ایران یک جامعه به شدت متکثر (کثیر الاقوام) است.

3-  راه حل مساله ایران تجزیه است

آیا این ادبیات آشنا نیست. آیا امروزه مشابه این ادبیات را در تریبون‌های سیاسی،برخی روزنامه های محلی و برخی افراد ظاهرا طرفدار نظام نمی شنویم؟

آنها تولید می‌کنند، عوامل داخلی توزیع، آنها طراحی می‌کنند و عناصر داخلی عملیاتی می‌کنند.