آرتساخ، پیشنهاد علی اف را رد کرد/باکو به اقلیت هایش خودمختاری دهد

۲۹ مهر, ۱۳۹۵
آرتساخ، پیشنهاد علی اف را رد کرد/باکو به اقلیت هایش خودمختاری دهد

جمهوری خودخوانده قرا باغ، پیشنهاد باکو را مبنی بر اعطای وضعیت حقوقی «جمهوری خودمختار» به قرا باغ کوهستانی در ترکیب جمهوری آذربایجان رد کرد.

به گزارش پایگاه اینترنتی «پانوراما»، داوید بابایان، سخنگوی رییس جمهوری (خودخوانده) آرتساخ ( قرا باغ) گفت : « اگر آقای علی اف از خودمختاری سخن می گوید، پیشنهاد ما این است که به اقلیت های قومی جمهوری آذربایجان از جمله آوارها، لزگی ها، تات ها و مردم تالش خودمختاری بدهد که می خواهند آرزوی آزادی ملی خود را تحقق بخشند. زیرا، اگر علی اف نتواند این کار را انجام دهد، ممکن است مناطق مناقشه جدیدی ظاهر شود.»

بابایان گفت : « ما می توانیم سخنان آقای علی اف را از دو زاویه ارزیابی کنیم. اول اینکه چیزی در جمهوری آذربایجان تغییر کرده است. علی اف هیچ گاه از خودمختاری سخن نمی گفت. زیرا تنها لفاظی های وی درباره نابودی آرتساخ (قرا باغ) بود. اکنون ما می توانیم از شکل گیری رویکرد جدیدی سخن بگوییم. با ادامه این منطق، نمی توان این را رد که علی اف در دو- سه ماه آینده جمهوری قرا باغ کوهستانی شناسایی کند. از یک چشم انداز دیگر، این غیرمحتمل به نظر می رسد و علی اف سیاست غیرسازنده و نازیستی همیشگی خود را به نمایش می گذارد.»

 بابایان یادآوری کرد طرح «دولت مشترک» در تمامی فرایند مذاکرات مطرح بوده است و به سال های 1997 تا 1999 باز می گردد که در این راه حل، حقوق و شرایط مساوی برای (جمهوری) آذربایجان و آرتساخ (قرا باغ) در نظر گرفته شده بود و بعدا (جمهوری ) آذربایجان آن را رد کرد.

بابایان گفت : « نخجوان در سرزمین (جمهوری) آذربایجان، دارای خودمختاری است که سرنوشت وخیم آن برای همه معلوم است. روشن است زمانی که تمامی جمعیت ارمنی مجبور به ترک نخجوان شدند، نسل کشی سفید نیز در آنجا روی داد. مردم جمهوری سابق قرا باغ کوهستانی نیز به مدت هفتاد سال ( در ترکیب جمهوری سوسیالیستی آذربایجان شوروی) هدف خشونت بودند تا قرا باغ را ترک کنند. تمامی آرتساخ شمالی، گارداوانک و سایر اراضی ارمنی نشین جمهوری سوسیالیستی آذربایجان شوروی، از ارامنه تصفیه شدند. بیایید تصفیه های سومقاییت، باکو و سایر تصفیه های قومی را یادآوری کنیم. امروز او (رییس جمهوری آذربایجان) از خودمختاری حرف می زند. این برای یک دولت مستقل بی معناست که از همه چیز محروم شود و به وضعیت سابق «اردوگاه متمرکز» بازگردد. این ، هیچ گاه تحقق نخواهد یافت.  »

 

نماینده مجلس باکو: اعطای خودمختاری به قراباغ مستلزم تغییر قانون اساسی است

صاحب علی اف، نماینده مجلس جمهوری باکو گفت برای تعیین هرگونه وضعیت حقوقی «قرا باغ کوهستانی» باید قانون اساسی  تغییر کند.

به گزارش پایگاه اینترنتی «ویرتوالاذ» این نماینده مجل گفت : « جمهوری آذربایجان باید ساختار «دولت واحد» خود را حفظ کند. قرا باغ کوهستانی با دریافت خودمختاری در سطح عالی در ترکیب جمهوری آذربایجان می تواند به سرزمینی توسعه یافته و در حال شکوفایی تبدیل شود. »

صاحب علی اف افزود : « گرچه ممکن است این حرف دارای تضاد تلقی شود، اما استقلال قرا باغ کوهستانی در مسیر تامین توسعه و فراوانی ، صرفا در ترکیب جمهوری آذربایجان امکان پذیر است.»

این نماینده  با اشاره به پیشنهاد اخیر الهام علی اف ، رییس جمهوری آذربایجان مبنی بر شناسایی وضعیت حقوقی «جمهوری خودمختار» برای قرا باغ کوهستانی در ترکیب جمهوری آذربایجان گفت : « آنچه را که امروز جمهوری آذربایجان پیشنهاد می کند، فردا ارامنه خود نیز خواهش خواهند کرد. رهبر (جمهوری) آذربایجان بارها اعلام کرده است که برای اعطای خودمختاری سطح عالی به قرا باغ کوهستانی آماده است و این نیز شامل تامین امنیت اهالی قرا باغ کوهستانی و تامین کننده توسعه و شکوفایی منطقه است. آنها برای فکر کردن، زمان زیادی ندارند.»