تلاش برای فعال کردن گسل های قومی در دانشگاه صنعتی ارومیه

۲۹ مهر, ۱۳۹۵
تلاش برای فعال کردن گسل های قومی در دانشگاه صنعتی ارومیه

 سید جواد میری منیق عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم انسانی و مطالعات فرهنگی است که روز دوشنبه میهمان دانشگاه صنعتی ارومیه بود تا پیرامون حقوق اقوام و بررسی عملکرد دولت در حوزه اقوام به بحث و تبادل نظر با دانشجویان بپردازد.

 به گزارش آذریها به نقل از «نسل برهان» میری طی جلسات و مصاحبه هایی که در رسانه های مختلف از وی منعکس شده بود مدعی شده بود که اصلتا متولد تبریز است و نیاکان وی نیز چچنی بوده اند، وی در جایی پیرامون تحصیلات خود اینطر اظهار می کند: پس از 10 سال زندگی در سوئد، از فضای آنجا خسته‌ شده ‌بودم؛ روزی در دانشگاه چشمم به بورس تحصیلی در انگلستان و فرانسه افتاد و چون به زبان انگلیسی تسلط بیشتری داشتم، انگلستان را برای بورس تحصیلی انتخاب کردم و به «دانشگاه برینستون» رفتم و محصل جامعه‌شناسی شدم؛ نخست قرار بر این بود که یکسال در آن دانشگاه در قالب فرصت مطالعاتی و به عنوان یک محقق به تبادل دانش بپردازم اما یکسال تبدیل به پنج سال شد و من در همان دانشگاه دکترا گرفتم؛ بعدها برای من فرصتی فراهم شد که کلاً از انگلستان و اروپا خارج شوم و برای تحقیق و پژوهش به سمت چین و مالزی و کشورهای دیگر بروم.

از وی سخنرانی ها و مصاحبه هایی در فضای مجازی یافت می شود که علیه ایران و ایرانیت طرح دعاوی کرده است و گویا با اهداف خاص بر رشد و افزایش گسل های قومی در کشور تاکید دارد در حالی که مقام معظم رهبری بارها بر این موضوع تاکید داشته اند که نباید همنوا با دشمنان این ملت این گسل ها را فعال کرد.

به هر حال حضور سیدجواد میری در دانشگاه صنعتی ارومیه فرصت دیگری برای وی بود که تکرار مکررات بکند و البته اینبار در آستانه انتخابات و در یک استان با حساسیت های ویژه قومیتی به طرح مباحث خود بپردازد که البته این بار تحت فشار سوالات صریح و بی پرده دانشجویان این دانشگاه قرار بگیرد.

هرچند میری از پاسخ به بسیاری از سوالات دانشجویان در رابطه با تلاش های دولت کنونی برخلاف وعده های انتخاباتی در خصوص تدریس زبان مادری در مدارس و دانشگاه ها طفره رفت و یا سوالات در خصوص عدم توجه دولت به وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم آذربایجان در مقایسه با سایر نقاط کشور را بی پاسخ گذاشت اما اعتراف کرد که دولت اصلاحات نیز برای احقاق حقوق مردم آذربایجان اقدام درخور توجهی را در عمل انجام نداده است.

با وجود اینکه بخش عمده ای از سوالات و دغدغه دانشجویان حاضر در جلسه به مسائل اقتصادی و معیشتی معطوف بود، میری با روش های مختلف و پرداختن به مسائل حاشیه ای از جمله اظهارات مرحوم خلخالی پیرامون نام خلیج فارس و تبدیل آن به خلیج اسلامی و موضوعاتی از این دست سعی در تهیج و احساساتی کردن فضا داشت.

به نظر می رسد عدم توانایی یا سیاست وی در پاسخ ندادن به سوالات دانشجویان در خصوص مطالبات فعلی جامعه از دولت و همچنین پرداختن به مسائل حاشیه ای همچون مطرح کردن موضوع شعار و نام تیم ملی فوتبال در جام جهانی و جام ملت های آسیا بیش از آنکه تلاشی از سمت وی برای مطرح کردن حقوق اقوام باشد شبیه به برنامه ای برای تهییج و فعال کردن گسل های قومی در این منطقه حساس بود.