اعتراض باکو به برگزاری همایش «بیست سال ایران و قفقاز؛یک دستاورد»

۹ آبان, ۱۳۹۵
اعتراض باکو به برگزاری همایش «بیست سال ایران و قفقاز؛یک دستاورد»

 

انیستیتوی تاریخ آکادمی ملی علوم جمهوری باکو به برگزاری همایش علمی « بیست سال ایران و قفقاز؛ یک دستاورد» در پایتخت ارمنستان و بیان حقایق تاریخی و ریشه های مشترک ملل قفقازی با ایران در این همایش اعتراض کرد.

به گزارش آذریها صداوسیما به نقل از خبرگزاری رسمی «آذرتاج»، «انیستیتوی تاریخ باکیخانوف» با اعتراض به سخنرانی «شاهبان خاپیزوف» ، عضو هیأت علمی انیستیتوی قوم نگاری و باستان شناسی میکلوخوماکلای آکادمی ملی علوم روسیه در همایش «20 سال ایران و قفقاز؛ یک دستاورد» ، برگزار کنندگان و سخنرانان این همایش را به اهانت به تاریخ جمهوری باکو متهم کرد.

انیستیتوی تاریخ جمهوری باکو با تاکید بر اینکه «شاهبان خاپیزوف» با هدایت سرگئی آروتیونف، مدیر شعبه «ملل قفقازی» انیستیتوی قوم نگاری و باستان شناسی میکلوخوماکلای آکادمی ملی علوم روسیه در همایش «20 سال ایران و قفقاز؛ یک دستاورد» شرکت کرده، افزوده است : «  برخی کارکنان این مرکز علمی با دخالت در امور داخلی (جمهوری) باکو و سوء قصد  به تمامیت ارضی و تاریخ و میراث فرهنگی آن، آشکارا علیه (جمهوری) باکو فعالیت می کنند. انیستیتوی باکیخانوف ناراحتی خود را درخصوص دخالت در امور داخلی (جمهوری) باکو و اهانت و تحقیر علیه تاریخ و فرهنگ ملت (جمهوری) باکو اعلام می کند

 آذرتاج افزوده است : « در تاریخ 21 تا 23 اکتبر ، همایش « 20 سال ایران و قفقاز» در ایروان برگزار شده است که مسایل تاریخی باکو را به بحث گذاشته است. در این همایش شاهبان خاپیزوف، متخلص به «مارکو شاهبان»، دانشمند روسیه ای و مبلغ ضدباکوی شرکت کرده است که به  مدت طولانی از طریق اینترنت به نفرت پراکنی علیه دولت (جمهوری) باکو مشغول است

انیستیتوی تاریخ جمهوری باکو با اعتراض به مقاله «شاهبان خاپیزوف» تحت عنوان « چرکس ها یا آوارهای ایرانی: نگاهی به گذشته و وضعیت کنونی»، افزوده است : « از کی تا حالا، آوار های ساکن در داغستان فدراسیون روسیه و جمهوری باکو، شهروندان ایران بوده اند؟  مولف، از طرح این ادعا چه منظوری داشته است؟ آکادمی علوم روسیه از اعزام شاهبان خاپیزوف به این همایش چه هدفی را دنبال کرده است؟  آوارها در خانواده واحد ملل ساکن در جمهوری باکو و داغستان که جزئی از فدراسیون روسیه است، زندگی می کنند. کنار نگه داشتن عالمان (جمهوری) باکو از این همایش، چیزی جز ترور علمی و خرابکاری علیه (جمهوری) باکو نیست. یکی از موارد دیگر جلب توجه  کننده در این همایش، اختصاص یکی از بخش های آن به مسایل تالش های ایران و (جمهوری) باکو بوده است