ادعای تشکیل فراکسیون به اصطلاح ترکزبان در مجلس

۱۰ آبان, ۱۳۹۵
ادعای تشکیل فراکسیون به اصطلاح ترکزبان در مجلس

 

در حالیکه هنوز اداره فراکسیون های مجلس شورای اسلامی مجوز تاسیس هیچ فراکسیون جدیدی را نداده است عده ای از نمایندگان لجوج مجلس مدعی تاسیس با تشکیل یک جلسه اقدام به تاسیس فراکسیونی با نام غیر متعارف کرده اند.

این در حالی است که روندهای معمولی مجلس شورای اسلامی برای تاسیس فراکسیونی را این نام طی نشده است و به از نظر حقوقدانان تاسیس فراکسیون های قومی خلاف قانون اساسی است.

از سوی دیگر اعتراضات زیادی از سوی جامعه مدنی تبریز و اردبیل در این خصوص به گوش می رسد.

برخی از فعالان سیاسی اصلاح طلب تبریز در گفتگو با آذریها اظهار داشتند که تقسیم جامعه به طوایف و قبایل اقدامی بدوی است که به روح جامعه مدنی و دموکراسی خواهی در تضاد قرار دارد.

برخی دیگر آن را با لویی جرکه افغانستان مقایسه کرده اند.