گزارش وزارت خارجه در خصوص مصادره مفاخر ملی توسط ترکیه-1324

۱۰ آبان, ۱۳۹۵

 

سند هفته، آذریها: پیشینه اقدامات ضد ایرانی در ترکیه در راستای مصادره شخصیت های و مفاخر ملی ایران دست کم به دوران ترکان جوان و کمیته اتحاد و ترقی می رسد و تا دوره های بعدی تداوم پیدا میکند.

از این دوره سعی شد با مصادره مواریث تاریخی کشورهای متمدن دیگر مانند ایران، یونان و… برای ترکیه جدید تاریخی با شکوه تر ایجاد شد. در حالی که شاید نیازی به این کار نبود و ترکیه در دوران عثمانی دارای تاریخ جدی و مشخص بود و می توانست با تکیه بر آنها به راه خود ادامه دهد. اما از آنجایی که اتحاد و ترقی و به طور کلی پان ترکیست های سکولار تا دهه ها با میراث خلافت عثمانی به شدت مشکل داشتند ، علاقه ای به ارجاع به این بخش از تاریخ نشان نمی دادند.

سند زیر، مکاتبه وزارت امور خارجه کشور شاهنشاهی ایران با وزارت فرهنگ در سال 1324 است. موضوع گزارش مصادره مفاخر تاریخی ایران توسط روزنامه طنین چاپ ترکیه است که بر اساس گزارش سفارت کبری ایران در انکارا به اطلاع وزارت خارجه رسیده است و در اینجا نامه معاون وزارت خارجه از وزارت فرهنگ میخواهد که نسبت به این موضوعات حساسیت بیشتری نشان دهد.

این سند که برای نخستین بار از سوی وب سایت خبری-تحلیلی آذریها منتشر می شود، از سلسله اسناد موجود در بایگانی وزارت امور خارجه می باشد.