باکو؛قانون محدودیت اشتغال روحانیون تحصیلکرده در خارج از کشور

۲۲ آبان, ۱۳۹۵
باکو؛قانون محدودیت اشتغال روحانیون تحصیلکرده در خارج از کشور

عاکف حیدرعلی، سخنگوی حزب اسلام جمهوری باکو، سخنان ضداسلامی آقاجان ابی اف، رییس «کمیسیون انتظام» مجلس ملی این کشور را محکوم کرد.

به گزارش پایگاه اینترنتی «اسلامین سسی»، عاکف حیدرلی گفت : « اگر آقاجان ابی اف می دانست که دین اسلام در وهله نخست دین اخلاق است، خودش را به جامعه نشان نمی داد

عاکف حیدرعلی اف در خصوص سخنان رییس کمیسیون انتظام مجلس ملی جمهوری آذربایجان مبنی بر اینکه «دین اسلام ، دین پیشرفت نیست»، گفت : « اینکه اسلام دین ترقی است، حتی به تایید فلاسفه مشهور دنیا و غرب رسیده است. پس این طرز فکر آقاجان ابی اف از کجا نشأت گرفته است. »

سخنگوی حزب اسلام جمهوری باکو گفت : « دین اسلام مترادف با جامعه سالم است. بدون آن، از کدام ترقی و پیشرفت می توان صحبت کرد؟»

عاکف حیدرعلی اف در خصوص این جمله آقاجان ابی اف که « از زمان ظهور اسلام و به میان آمدن محمد پیامبر (ص) اسلام کدام دستاورد علمی و ترقی علمی فنی داشته است؟»،  افزود : « او نمی داند که اسلام ، ارزش انسان و قدرت و قابلیتش را کشف و به انسان بازگرداند و انسان را به خلق آثار (علمی) سوق داد. »

عاکف حیدرلی افزود : « نگران کننده این است که این سخنان (ضد اسلامی) را کسی بر زبان می راند که رییس کمیسیون انتظام و به عبارت دیگر رییس کمیسیون «اخلاق» پارلمان جمهوری آذربایجان است

آقاجان ابی اف، رییس کمیسیون «انتظام» پارلمان در گفتگو با پایگاه اینترنتی «مدرن» در خصوص علت تصویب قانون ممنوعیت اشتغال روحانیون تحصیل کرده در خارج از کشور گفته است :

« اگر وضعیت تمامی دنیا آنطور که من و شما دوست داریم، بود ، در آن صورت می شد آذربایجانی ها را برای تحصیل اسلام و الهایت به دانشگاه های پیشرفته اروپایی اعزام کرد. اما، امروز دنیا خراب شده است و خراب تر هم می شود. آنها ( کشورهای محل تحصیل علوم اسلامی) به کشورهای پیشرفته حسادت می کنند و به آنها پشت پا می زنندما فرزندانمان را برای یادگیری اسلام و الهیات به انگلیس و فرانسه و آلمان فرستادیم. آنها هم رفتند و برای یادگیری اسلام اصیل و الهیات تلاش کردند. اما، به کسانی که برای تحصیل اسلام و الهیات به آن کشورها می روند، مشکل می شود. در انگلیس ، ارگان های امنیتی تلاش می کنند که مغز این بچه ها را شستشو دهند و آنها را جاسوس خود بکنند تا برایشان کار کنند. کسانی که برای تحصیل اسلام به اروپا بروند ، مطلقا به عنوان جاسوس اروپا کار خواهند کردبه همین علت، من طرفدار این هستم که بچه هایمان در کشور خودمان تحصیل دینی کنند. ما به ملا نیاز نداریم ، بلکه برای ما کارشناس واقعی الهایت لازم است. صدها و هزاران کتاب مربوط به اسلام ترجمه شده اند. کتاب هایی به زبان فارسی و عربی وجود دارد. هرکسی می خواهد این ها را بخواند دیگرجالب است که چرا جوانان ما باید اسلام را در آمریکا و انگلیس تحصیل کنند؟ می توانیم بجای رفتن به آمریکا ،   به عربستان سعودی و امارات عربی متحده برویم و تحصیل کنیم دیگر. »

رییس کمیسیون انتظام مجلس ملی جمهوری باکو در پاسخ به این سوال که « چرا دولت جمهوری آذربایجان تحصیل در این کشورهای عربی و مسلمان را قابل قبول نمی داند و اشتغال آنها به تدریس اسلام را نمی پذیرد؟» گفت :

« می توان در داخل جمهوری آذربایجان، تحصیل دینی که با شرایط ما سازگار باشد، انجام داد. برای ما، مهندسانی که در آمریکا و انگلیس تحصیل کنند، بیشتر لازم است. تاکنون، با اسلام و دین هواپیما و تراکتور  نساخته ایم. دین با این کارها ارتباطی ندارد. دین صرفا می آموزد که از کجا آمده ایم و به کجا می رویم و اکنون چه کسی هستیم. از زمان شکل گیری اسلام و به میدان آمدن محمد پیامبر (ص) اسلام کدام دستاور علمی و موفقیت علمی فنی داشته است؟  دین اسلام به کدام کشف علمی موفق شده است؟ از زمان ایجاد اسلام، صرفا توانسته ایم تاریخ یاد بگیریم. »

آقاجان ابی اف گفت : « من قاطعانه با یادگیری اسلام و دین در آمریکا و اروپا و حتی ایران مخالفم. زیرا، کسانی که در خارج تحصیل می کنند، در آخر «بازی های نارداران» را ایجاد می کنندیک نفر رفت و در خارج تحصیل کرد ، ببینید چه کار کرد؟  خون همچون آب جاری شداین همه انسان جانشان را از دست دادند و مردم نارداران را بدبخت کرد. در همان روزها، ناردارانی ها واقعا ظلم کشیدند.   همچنین باید وضعیت روانی تحصیل کردگان در خارج باید بررسی شود. بررسی شود که تحصیل کردگان در خارج از نظر روانی تا چه استحکام شخصیتی دارند. کسی را که شخصت مستحکمی ندارد، می توان از راه به در کرد. البته، لازم نیست که افرادی را آزمایش کرد و به خارج برای تحصیل دینی فرستاد. اساسا ، (جمهوری) آذربایجان به ملا  نیازی ندارد. »