اهالی آستارا: گمرک جمهوری باکو عمدا مسافرت به ایران را دشوار می کند

۱ آذر, ۱۳۹۵
اهالی آستارا: گمرک جمهوری باکو عمدا مسافرت به ایران را دشوار می کند

 

بخش آذری رادیو آزادی آمریکا، « رادیو آزادلیق»  در گزارشی در خصوص افزایش تعداد مسافران این کشور به ایران به علت تشدید مشکلات اقتصادی و معیشتی در جمهوری آذربایجان نوشت : « هرچه از ارزش منات (واحد پول جمهوری آذربایجان) بیشتر کاسته می شود، بر تعداد مسافران ایران افزوده می شود

«رادیو آزادلیق» با اشاره به ازدحام همه روزه مسافرانی که از طریق منطقه عبور مرزی آستارا قصد سفر به ایران را دارند، نوشت : « در روز 19 نوامبر آیدین جیسیم ، شهروند ترکیه ای که قصد سفر به ایران را داشت، در گمرک آستارا از دنیا رفت. در سال های اخیر، چهار حادثه مرگ در گمرک آستارا روی داده است. گفته می شود شمار خسارت دیدگان خیلی بیشتر استشاهدان می گویند این شهروند ترکیه ای برای عبور به ایران در نوبت ایستاده بود که به گفته برخی ها، اصلا نمی توان آن را نوبت دانست. برای رفتن به ایران، باید در گمرک آستارا (جمهوری آذربایجان) از چهار در عبور کرد. کسانی که موفق به عبور از نخستین در می شوند، وارد سالن می شوند و باید در آنجا انتظار بکشنداین در ورودی، هر سه چهار ساعت یک بار گشوده می شود و در نتیجه ، هجوم شکل می گیرد. به گفته شاهدان، آیدین جیسیم نیز در چنین ازدحامی گیر افتاده است. »

جمال ابراهیم اف ، از اهالی آستارا می گوید : « رفتن به ایران مصیبت است (خیلی دشوار است). من بازنشسته هستم. دوبار قلبم را عمل کرده ام. مستمری ام ناچیز استنمی توانیم داروها را بخریم. مجبوریم هر ماه یک یا دو بار به ایران برویم و از آنجا دارو بخریم. در مقایسه با  اینجا ( جمهوری آذربایجان) ، داروهای آنجا ( ایران) هم با کیفیت و هم ارزان استاما، سه چهار ماه است که رفتن به ایران امکان پذیر نیست. بخاطر ازدحام مسافران، عبور به آن طرف امکان پذیر نیستباید گمرک آستارا  با استانداردهای بین المللی هماهنگ شود. هر روز ، بیش از هزار نفر در جلوی در منطقه عبور مرزی جمع می شوند. اکثر آنها ، کالاهای چینی متعلق به کارفرمایان ایرانی را به آن کشور منتقل می کنند و پول می گیرند و از آن طرف هم سه بسته سیگار می آورند و چهل پنجاه منات به دست می آورند. بارها در این مورد به ادارات ذیربط شکایت کرده ایم. اما، رسیدگی نمی شود. »

حسن آقا محمدوف، یکی دیگر از اهالی آستارا که در راه بازگشت از ایران است، می گوید : « در گمرک آستارا ( جمهوری آذربایجان) بطور عمدی ، شرایط دشواری ایجاد می کنند. در گمرک ایران، دو نفر برای ترخیص مسافران حضور دارند. اما، در گمرک ما ( جمهوری آذربایجان) ده پانزده نفر بر سرمان می ریزندقانون هم نیست. در ورودی گمرک ایران همیشه باز است و هر مسافری به محض ورود ، مدارکش را ارایه می کنددر گمرک ما (جمهوری آذربایجان) درها را می بندند و پس از تجمع هزار نفر در مقابل در، آن را باز می کنند. در نتیجه، مسافران همدیگر را هل می هند. باور کنید که  شبیه در جهنم است. هر فردی ممکن است بمیرد

فائق جعفروف، تاجر می گویدشهروندان بخاطر فقر به ایران می روند. هرچه منات از ارزش می افتد ، بر شمار افراد در مقابل منطقه عبور مرزی افزوده می شود. وضعیت مشابه این، در سال های دهه 1990 مشاهده شده بود