کشف گور دسته جمعی قربانیان فرقه دمکرات در سالگرد فرار پیشه وری

۲۰ آذر, ۱۳۹۵
کشف گور دسته جمعی قربانیان فرقه دمکرات در سالگرد فرار پیشه وری

همزمان با هفتادمین سالگرد فرار عوامل ارتش سرخ و فرقه دموکرات پیشه وری از ایران، اداره کل آب و فاضلاب تبریز به طور تصادفی در ناحیه پاسداران (نزدیکی بابا باغی) به یک گور دسته جمعی برخورد کرده است.
به گزارش آذریها هر چند هنوز تحقیقات در این خصوص ادامه دارد اما با توجه به داده های تاریخی به نظر میرسد این گور، در محل سابق “زندان فرقه دموکرات آذربایجان” در شرقی ترین ناحیه تبریز متعلق به قربانیان جنایات دمکرات ها باشد.
گفتنی است دستگاه فرقه با هدایت ارتش سرخ شوروی زندان،شکنجه گاه و گورستان خود را در ناحیه “شرق تبریز” بنا ساخته بود تا فاصله قابل توجهی با غرب شهر داشته باشد. در عملیات نجات آذربایجان 1325 قوای دولتی از ناحیه غرب یعنی حوالی بارنج وارد تبریز شدند و به گواهی تاریخ سران فرقه همچوم سلام الله جاوید و شبستری در این منطقه تسلیم نیروهای مرکز شدند.

سالمندان محلی روایت میکنند که اجساد 4 تن از نانواهای تبریز که با دستور پیشه وری زنده در آتش تنور سوزانده شده بودند در حوالی ناحیه پاسداران که زندان فرقه بود دفن شده اند . هم چنین گزارش هایی از دفن اجساد اعدامیان فرقه در این ناحیه وجود دارد.
اکنون مردم تبریز و محافل تاریخی منتظر بررسی های بیشتر در این زمینه هستند تا زوایای پنهان زندان مخوف پیشه وری بیشتر آشکار شود.

فرقه دمکرات همانند داعش ابتکارهای ویژه ای در قتل و کشتار مردم آذربایجان داشتند و اجساد قربانیان را برای ایجاد رعب بیشتر به خانواده ها تحویل نمی دادند. از سوی دیگر فرقه با مقاومت عمده ای از جانب مردم آذری روبرو شد که پاسخ این مقاومت با سرکوب وحشیانه داده می شد.

پیشنهاد میشود استانداری آذربایجان شرقی در این بخش از شهر بنای یادبود قربانیان فرقه دموکرات را تاسیس نماید تا یاد و خاطره مردم مظلوم و تحت ستم آذربایجان در دوران یکساله متجاسرین هرگز فراموش نشود.

 خبر تکمیل گور دسته جمعی پیشه وری

بنا بر بررسی های اولیه و نظر کارشناسان امر که گور دسته جمعی کشف شده در پاسداران تبریز را مورد بررسی قرار داده اند, بسیاری از نشانه ها حاکی از این است که اجساد، متعلق به قربانیان فرقه دموکرات، در فاصله سال های 1324 تا 1325 است. میتوان به شواهدی چون تعداد اجساد و نحوه دفن آنها، عمق ترانشه و آثار سوختگی بر تعدادی از استخوانها، مشهود بودن آثار شکنجه روی نمونه های یافت شده، آثار شکستگی جمجمه ها، محل دفن اجساد و وسایل یافت شده همراه آنان (دگمه لباس، سگگ کمربند و کفشها) اشاره کرد.
 مخالفین در بند فرقه دمکرات آذربایجان به دستور پیشه وری در  ۴ آبان ماه سال ١٣٢۴ یعنی یکماه بعد از روی کار آمدن فرقه، در زندانی که مابین راه حکماوار به اسپیران توسط فرقوی ها ساخته شده بود نگهداری می شدند. سرانجام، آنان به دستور پیشه وری شکنجه و تیرباران شدند.
تاریخ شفاهی مردم منطقه حکایت از این امر دارد که استخوانهایی که سوزانده شده اند مربوط به نانواهایی است که خود پیشه وری آن ها را به تنور انداخت.

توضیح پایانی؛ از چهار نانوایی که با دست خود پیشه وری در تنور اندخته شدند، یکی نانوای سنگگ پزی پل سنگی بود دیگری وردست بود که به اشتباه جای نانوا در آتش سوخت که از محله بهار بود.