موضع گیری پزشکیان علیه نفرت پراکنان قومی در دانشگاه ارومیه

۲۱ آذر, ۱۳۹۵
موضع گیری پزشکیان علیه نفرت پراکنان قومی در دانشگاه ارومیه

 

روز 20 آذر 95 دکتر پزشکیان به دعوت انجمن اسلامی دانشگاه آزاد ارومیه در این دانشگاه حضور پیدا کرد تا ضمن سخنرانی در جمع جوانان و دانشگاهیان به سوالات آنان پاسخ دهد.

جلسه با حدود یک ساعت تاخیر نزدیک ساعت 15 عصر در جمع پرشور جوانان ارومیه آغاز شد. در این جمع چند صد نفری قریب 10 نفر که برای بسیاری شناخته شده هستند با فریاد و شعار متعصبانه ترکی سعی در ایجاد تنش در جلسه داشتند ، در ابتدا آقای پزشکیان سخنان کوتاهی در ارتباط با اهمیت پاسداشت ارزشهای ملی و دوری از تفرقه بیان نمود و تاکید کرد که عده ای متعصب باید جرات داشته باشند و در مورد مسائلی که صلاحیت ندارند بر مبنای تعصب نظر ندهند و در ادامه فرصت را به دانشجویان داد تا سوالات خود را از وی مطرح کنند.

سوال اکثر دانشجویان در مورد مسایل اخیر کشور از جمله سانحه برخورد “قطار در سمنان” بود و جلسه به خوبی پیش می رفت. اما پس از چندی بکی از  مرتجعین قومی پشت تریبون حضور پیدا کرده و به زبان محلی شروع به صحبت کرد که آقای پزشکیان با قطع سخنان وی گفت ترکی [آذری] صحبت نکنید ، حتی اگر یک نفر غیر ترک[آذری] زبان در جمع باشد ما وظیفه داریم به زبان ملی میهنمان بعنی زبان شیرین فارسی صحبت کنیم. این صحبت ها با تشویق شدید حضار همراه بود.

در ادامه پزشکیان خطاب به همان جمع معدود و معلوم الحال که نوشته هایی با زبان و الفبای بیگانه (ترکی با الفبای لاتین) در دست داشتند و یا آذربایجان را به سبک  تجزیه طلبان با شکل نادرست و با حرف ز نوشته بودند گفت آنها چیست که به دست گرفته اید؟ به چه زبانی است؟ آن زبان آذربایجان نیست. زبان اسراییل و عربستان و آمریکا است. آن زبان دشمنان ملت ایران است. با این اظهارات کوبنده جمع کوچک پانترکان به هم ریخته و سبب شد تا آن عده انگشت شمار شروع به فحاشی و نفرت پراکنی کرده و برهم زدن جو کنن.

در این میان مرتجعین قومی، حتی با خوشان هم درگیر شد و به زد و خورد و کشمکش داخلی پرداختد و در نهایت توسط دانشجویان و مسئولین برگزاری مراسم از جلسه اخراج شدند. در غیاب این عده، جلسه دانشجویی در آرامش و دوستی و حول مسائل توسعه و رشد اقتصادی استان و مباحث سیاسی روز ادامه پیدا کرد.

نکته قابل توجه در اینجا برخورد منفعلانه مسئولان دانشگاه اعم از معاون دانشجویی و معاونت فرهنگی و نیز بازرسی و حراست با دانشجو نمایان خاطی و تجزیه طلبی است که در پوشش فعالیت صنفی- دانشجویی آزادانه به فعالیت علیه قانون اساسی و تمامیت ارضی کشور می پردازند و اجازه می یابند که در راه رو ها و سالن های دانشگاه جولان داده و به شانتاژ و نفرت پراکنی بپردازند. قطعا اگر دانشگاه ارومیه دارای مسئولان با درایت و مدیران با کفایت بود، چنین اتفاقاتی را شاهد نمی بودیم. زیرا دانشجویانی از این دست محصول دانشگاه و همین مدیرانی هستند که قادر به مدیریت و اداره فرهنگ نمی باشند تا جایی که حتی داد پزشکیان هم بلند می شود.