نارداران: تفاضای حبس ابد برای حاج طالع باقرزاده

نارداران: تفاضای حبس ابد برای حاج طالع باقرزاده

در نشست پایانی محاکمه متهمان «پرونده نارداران»در دادگاه جرایم سنگین باکو، دادستان خواستار صدور حکم «حبس ابد»برای حجت الاسلام طالع باقرزاده، رهبر «جنبش اتحاد مسلمانان » جمهوری باکو شد.

 

به گزارش پایگاه اینترنتی«میدان تی وی»،  پیش از سخنان دادستان در نشست پایانی دادگاه محاکمه متهمان «پرونده نارداران»، طالع باقرزاده گفت : « ما می خواهیم از دست این رژیم ظالم نجات یابیم و نجات ملت مان را می خواهیم. باید توانایی قربانی دادن در این راه را داشته باشیم.»

 

طالع باقرزاده خطاب به خویشاوندان خود و سایر متهمان که در دادگاه حاضر بودند، افزود : « خواهش می کنم صرف نظر از ماهیت حکم، گریه نکنید. در مقابل چنین افرادی ، قد خم نکنید. مقاوم باشید.من برای شخص خودم منتظر حبس ابد هستم. اگر مجازات سنگین تری و اعدام نیز وجود داشت، حکومت باکو می دید  مردانی وجود دارند که با روی خندان ، به سوی مرگ می روند. اگر ما می خواهیم از دست این رژیم ظالم نجات یابیم و اگر آزادی ملت مان را خواستاریم، باید برای قربانی دادن نیز توانایی داشته باشیم.»

 

نصیر بایرام اف، دادستان برای طالع باقرزاده، حبس ابد، برای فواد قهرمانلی، معاون حزب جبهه خلق، یازده سال زندان درخواست کرد.

 

دادستان همچنین برای عباس حسین 20 سال ، جبار جباروف 19 سال ، راسیم جبراییل اف 17سال، رامین یاری اف 10سال و برای شامیل عبدالله اف، ذاکر مصطفی اف، جهاد باباکیشی زاده، عاقل قلی اف، عباس قلی اف، ابراهیم خداوری اف، اعتبار اسماعیل اف،  بهروز قلی اف، علی نوری اف، علی بالا ولی اف، فرهاد بالایوف و عباس تقی اف،  15 سال زندان درخواست کرد.