گستاخی نمایندگان مجلس رژیم باکو علیه ملت ایران

۱۰ دی, ۱۳۹۵
گستاخی نمایندگان مجلس رژیم باکو علیه ملت ایران

قدرت حسنقلی اف نماینده مجلس جمهوری باکو در نشست این مجلس ایران را به علت برخی انتقادات از سفر نخست وزیر اسرائیل به باکو به دخالت در امور داخلی خود متهم کرد و گفت اگر ایران به جمهوری باکو حمله کند، خود ایران از نقشه حذف خواهد شد و بجایش 5 کشور تشکیل خواهد شد. 

 اکتای اسدف رییس مجلس جمهوری باکو در همین جلسه گفت ایران نمی تواند در امور جمهوری باکو دخالت کند،  مگر ما به سفر روحانی به ارمنستان اعتراض کردیم؟!!!

 

تفسیر خبر:

گفتنی است شبهه نظامیان ارمنی قراباغ که تا کنون از سوی جامعه جهانی و حتی کشور ارمنستان به رسمیت شناخته نشده اند هفت منطقه از خاک سرزمینی جمهوری باکو را در اختیار داشته و باکو هنوز پس از گذشت بیست سال نتوانسته است حاکمیتی بر این سرزمینها اعمال کند. با این وجود ادعاهای احمقانه سران این حکومت پوشالی و اعمال مخفی شان علیه ایران باعث خنده و مسرت تحلیل گران در منطقه شده است.

جای تعجب است در حالی که هیچ مقام ایرانی از جنگ با رژیم باکو سخن نگفته است ، معلوم نیست حسنقلی اف چرا بحث حمله نظامی ایران به باکو را طرح کرده است!! این اظهارات تحریک آمیز قطعا از سوی دشمنان به این نماینده القا شده است.

دوم اینکه اگر ایران قصد نابودی رژیم باکو را با 5 میلیون جمعیت داشته باشد، این رژیم در عرض چند ساعت با خاک یکسان میشود و زمانی برای دسیسه چینی عناصر خودفروخته ای که قلی اف روی آنها حساب باز کرده، نمی ماند.

 

پی نوشت : طنز روزگار اینکه مجلس جمهوری باکو برای برگزاری جشن کریسمس مسیحیان از امروز تا یک هفته تعطیل خواهد بود.