معاون رئیس جمهور باکو: اگر کمک ایران به جنگ زده های قراباغ نبود دچار مصیبت میشدیم

علی حسن اف، معاون ریس جمهور باکو: اکر کمکهای کمیته امداد و هلال احمر ایران نبود،با یک میلیون آواره جنگ دچار تراژدی انسانی می شدیم.